Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości26 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik przewodniczył głównej Mszy świętej podczas Uroczystości Maryjnych na Jasnej Górze. Homilię wygłosił Prymas Polski, ks. abp Józef Kard. Glemp.

***

Ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w ramach XI Złotu KSM w Wybrzeżu k. Dubiecka. Podczas Eucharystii zawierzył Matce Najświętszej uczestników Zlotu i całe Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Archidiecezji.

23-25 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik wizytuje dalsze parafie dekanatu Solina.

22-26 sierpnia

W Ośrodku "NADZIEJA" w Wybrzeżu k. Dubiecka, trwaXI Archidiecezjalny Zlot Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, w którym uczestniczy ponad 150-osobowa grupa młodzieży. Zlot rozpoczął się od przyjęcia Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, nawiedzającej rodziny parafii Dubieckiej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Antoni Sołtysik z Krakowa, Krajowy Asystent KSM. Animację muzyczną wieczornego czuwania prowadził młodzieżowy zespół "AMARE". Więcej nastronie KSM.

22 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik wizytuje dzisiaj parafię Wołkowyja, w dekanacie solińskim.

***

Rano o godzinie 8.00 w jarosławskiej kolegiacie, ks. bp Adam Szal odprawił uroczystą Mszę świętą na zakończenie Festiwalu Muzyki Dawnej "Pieśń naszych korzeni". Homilię wygłosił ks. dr Tadeusz Bratkowski, wykładowca muzyki sakralnej w Instytucie Teologicznym w Przemyślu. Więcej na temat festiwalu znajduje się na stronie internetowej.

***

W Pruchniku odbyły się uroczystości Srebrnego Jubileuszu Kapłaństwa Biskupa Ełckiego Jerzego Mazura, który pochodzi z tej parafii (Hawłowice).
O godz. 11.00 Dostojny Jubilat odprawił Mszę świętą, a homilię wygłosił ks. bp Adam Szal.

21 sierpnia

O godzinie 11.00, ks. abp Józef Michalik dokonał poświęcenia nowego kościoła dojazdowego w Teleśnicy Oszwarowej (parafia Łobozew). Ta mała społeczność wraz ze swoim proboszczem ks. prob. Janem Szaro, wielkim nakładem sił wybudowała te świątynię na chwałę Bożą. Więcej na tema parafii można zaleźć na stronie internetowej.

***

W parafii Sanok - Olchowce, ks. bp Adam Szal dokonał poświęcenia rozbudowanej części Schroniska Świętego Brata Alberta. O godz. 18.00 odprawił uroczystą Mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu