Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości17 lipca

W Archikatedrze Przemyskiej o godz. 9.30, ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej pogrze­bowej s. M. Marietty Kopińskiej - przełożonej prowincjalnej Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. On też wygłosił okolicznościową homilię, w której podkreślił zasługi Zmarłej dla lokalnego Kościoła. Na zakończenie, pożegnali Matkę Prowincjalną: ks. prał. Mieczysław Rusin - proboszcz archikatedry, ks. prał. Marian Bocho - dyrektor CARITAS, ks. prał. Marek Pieńkowski w imieniu Seminarium Duchownego; Przełożona Generalna Zgromadzenia Służebniczek oraz ks. abp Józef Michalik.
Po Mszy świętej, ceremoniom pogrzebowym przewodniczył Metropolita Przemyski, a następnie ciało Zmarłej zostało przewiezione do Starej Wsi, gdzie odbyły się dalsze uroczystości Po­grzebowe.
W pogrzebie w Starej Wsi uczestniczyli Księża Biskupi: ks. abp Edward Nowak - sekretarz Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych, ks. bp Kazimierz Górny - ordynariusz rzeszowski, ks. bp Ryszard Karpiński - sufragan lubelski oraz nasi Biskupi: ks. abp Józef Michalik - Metropolita Przemyski i ks. bp Adam Szal. Udział wzięli kapłani diecezjalni i zakonni (ponad 50), licznie zgromadzone Siostry zakonne z różnych zgromadzeń (588 sióstr habitowych) oraz rzesza wiernych świeckich.

16 lipca

Ks. Abp Józef Michalik przewodniczył Mszy świętej i wygłosił homilię w kościele Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu, podczas dorocznej Uroczystości NMP Królowej Karmelu.

15 lipca

Zakończyła się 24 Archidiecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

11 lipca

Ks. bp Adam Szal dokonał konsekracji dziewic w klasztorze ss. Benedyktynek w Przemyślu w dniu św. Benedykta - patrona zakonu.

11 lipca

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik wziął udział w eksporcie śp. ks. Ludwika Dyszyńskiego

11 lipca

Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik gościł w swej rezydencji chór z Hamilton w Kanadzie.

11 lipca

Ks. Abp Józef Michalik dokonał poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego w nowo budującym się kościele dojazdowym w Hawłowicach, par. Pruchnik.
W uroczystości uczestniczyli kapłani rodacy i z dekanatu, przy bardzo licznym udziale wiernych. Po Mszy, mieszkańcy zorganizowali dla wszystkich posiłek - agape przy kościele.

11 lipca

Zmarł nagle ks. prałat Jan Strojek, proboszcz w Brzozowie,
Eksporta odbędzie się w Brzozowie we czwartek 15 lipca 2004 roku o godz. 8.00; pogrzeb zaś w Brzozowie we czwartek o godz. 11.00.
Pracował w następujących parafiach: Rzeszów, pw. Bożego Ciała, Przemyśl - Archikatedra, Trzcieniec na Ukrainie, Mirocin i od 2001 roku - Brzozów. W latach 1996-1998 był sekretarzem Księdza Arcybiskupa.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.

cofnij -   1  2  3   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu