Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości20 czerwca

W 25-lecie powstania parafii w Myczkowcach ks. abp Józef Michalik celebrował jubileuszową Eucharystię w miejscowym kościele i wygłosił okolicznościowe kazanie. Tym samym Metropolita Przemyski rozpoczął kanoniczną wizytację nowo powstałego dekanatu solińskiego.

19 czerwca

Archidiecezjalny Dzień Wspólnoty Kapłańskiej, w ramach ROKU PELCZAROWSKIEGO.
W Kalwarii Pacławskiej spotkali się kapłani archidiecezji przemyskiej. Modlitwa o uświęcenia kapłanów – to naczelny cel, który przyświecał tegorocznemu dniu wspólnoty kapłańskiej, któremu przewodniczył abp Władysław Ziółek z Łodzi. „Kapłan sługą Słowa”; tak brzmiał główny temat jego wystąpienia. Wychodząc od sceny czytania Pisma świętego przez Pana Jezusa w nazaretańskiej synagodze, Kaznodzieja zwrócił uwagę na słowa Ewangelisty: "A oczy wszystkich były w Nim utkwione…" i odniósł to do dzisiejszych słuchaczy.
Kapłańskie głoszenie Słowa nie jest nigdy zwykłym przekazem informacji, ale mocą Bożą ku zbawieniu każdego wierzącego. Kapłan nie głosi siebie, ale Jezusa Chrystusa. Jakże ważna i konieczna jest w naszej posłudze przepowiadania postawa służby. Kapłan ma być bowiem prawdziwym sługą Słowa, a nie jego panem! – podkreślał metropolita łódzki. Kapłanowi potrzebna jest głęboką zażyłość z Bożym słowem, wewnętrzna więź między modlitwą i przepowiadaniem, której owocem jest uświadomienie sobie pierwszeństwa świadectwa życia, bo ono czyni słowo przekonującym, zachęcającym innych do nawrócenia i świętości. Być prawdziwym sługą Słowa – to stać się pierwszym wierzącym, czyniąc ciągle aktualnym gest przekazania każdemu z nas księgi Ewangelii wraz z płynącym z tego zobowiązaniem: wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz i pełnij to, czego będziesz nauczał. Dla kapłana ważne jest zrozumienie, że skuteczność naszego głoszenia zależy istotnie od Bożej pomocy, która wspomagać winna naszą posługę. Jak bowiem przekaz Bożego słowa ma rozpalać i oczyszczać ludzkie sumienia, jeśli skazany będzie na leniwą i nieodpowiedzialną improwizację? – pytał arcybiskup. Dlatego potrzebne nam jest osiągnięcie możliwie najwyższej ludzkiej perfekcji – poprzez osobistą lekturę i medytację Pisma świętego, poprzez dobrą znajomość dokumentów Kościoła, poprzez osiągnięcie duszpasterskiej wrażliwości na problemy niepokojące powierzonych naszej trosce ludzi. Być prawdziwym sługą Słowa – to pielęgnować wewnętrzną więź między modlitwą i przepowiadaniem. Jeśli głosiciel nie będzie równocześnie wewnętrznym słuchaczem, stanie się próżnym głosicielem.

Spotkanie rozpoczęło się plenerową drogą Krzyżową na szlaku kalwaryjskich dróżek. Uwieńczeniem spotkania była wspólna Msza święta w kalwaryjskim sanktuarium.


***

Wieczorem ks. bp Adam Szal udzielał sakramentu bierzmowania w parafii Krzemienica.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu