Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24 marca

W parafii Jawornik Polski, o godz. 18.00 ks. bp Stefan Moskwa odprawił Mszę świętą, pod­czas której udzie­lił Sakra­mentu Bierz­mowania miejscowej młodzieży.

24 marca

W Markowej k. Łańcuta, w sześćdziesiątą rocznicę rozstrzelania bohaterskiej rodziny Ulmów, którzy oddali swoje życie za ukrywanie Żydów podczas II wojny światowej, odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika ich pamięci.
Po nawiedzeniu grobu Ulmów, i uroczystej Mszy świętej koncelebrowanej o godz. 10.30 pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, Metropolity Przemyskiego, z licznym udziałem wiernych oraz Marszałka Województwa i władz powiatowych, dokonano odsłonięcia pomnika z napisem:

RATUJĄC ŻYCIE INNYCH ZŁOŻYLI W OFIERZE WŁASNE.
JÓZEF ULMA, JEGO ŻONA WIKTORIA, ORAZ ICH DZIECI:
STASIA, BASIA, WŁADZIU, FRANUŚ, ANTOŚ, MARYSIA, NIENARODZONE
UKRYWAJĄC OŚMIU STARSZYCH BRACI W WIERZE,
ŻYDÓW Z RODZIN SZALLÓW I GOLDMANÓW,
ZGINĘLI WRAZ Z NIMI W MARKOWEJ 24 III 1944 R.
Z RĄK NIEMIECKIEJ ŻANDARMERII
NIECH ICH OFIARA BĘDZIE WEZWANIEM DO SZACUNKU
I OKAZYWANIA MIŁOŚCI KAŻDEMU CZŁOWIEKOWI!
BYLI SYNAMI I CÓRKAMI TEJ ZIEMI I POZOSTAJĄ W NASZYM SERCU

24 marca

Po południu, w Jaworniku Polskim, ks. bp Stefan Moskwa odprawił Mszę świętą i udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

21 marca

Ks. bp Stefan Moskwa rozpoczął wizytację kanoniczną w dekanacie Przemyśl I. W kościele pw. św. Antoniego Padewskiego [oo. Reformaci] od rana odprawiał Eucharystię, głosił okolicz­nościowe kazania oraz udzielił Sakramentu Bierzmowania miejs­cowej młodzieży, podczas Mszy świętej o godz. 15.00.

W parafii Kosina
, Ks. bp Adam Szal odprawił o godz. 11.00 Mszę świętą, pod­czas której udzie­lił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

20 marca

O godzinie 9.30 została odprawiona uroczysta Msza święta koncelebrowana pod prze­wod­nictwem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Józefa Michalika, przy relikwiach św. Józefa Sebastiana Biskupa w Archikatedrze Przemyskiej. Współkoncelebrowali Księża Biskupi Pomocniczy: Stefan Moskwa i Adam Szal, Księża Kanonicy Kapituły Metropolitalnej oraz Dziekani, którzy zgromadzili się na swoją Wiosenną Konferencję.
Homilię podczas Mszy świętej wygłosił ks. bp Adam Szal, który ukazał wielką rolę św. Biskupa Sebastiana Pelczara w formowaniu diecezji przemyskiej, jak również zwrócił uwagę na podobne zadania, które podejmuje w Kościele Przemyskim, a ostatnio także w całym Kościele w Polsce - ks. abp Józef Michalik. Na zakończenie uczestnicy złożyli gratulacje i życzenia imie­ninowe Księdzu Arcybiskupowi. W imieniu duchowieństwa przemówił ks. prał. Feliks Kwaśny, archiprezbiter sanocki, zaś w imieniu świeckich, Archidiecezjalnego Chóru "Magnificat" oraz Instytutu Muzyki Sakralnej - p. Zdzisław Frydlewicz. Chór "Magnificat" pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego wykonał śpiewy podczas liturgii [łacińską Mszę "De Angelis"], jak również wyśpiewał "Toast" Dostojnemu Solenizantowi.

Po zakończeniu Mszy świętej, w dużej sali Domu Biskupiego odbyły się obrady Konferencji Księży Dziekanów. Zgromadzeni wysłuchali sprawozdań finansowych za ubiegły rok. Złożyli je: Ekonom Archidiecezji - ks. Edward Sobolak; Dyrektor Domu Księży Emerytów "EMAUS" - ks. Jan Bżdzikot oraz Dyrektor Administracyjny WSD - ks. Marek Zajdel. Księża Dziekani przyjęli bez uwag przedłożone sprawozdania. Ponadto, omawiano bieżące sprawy duszpasterskie naszej Archidiecezji. Kongregacja zakończyła się wspólnym obiadem.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu