Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości21 lutego

W czytelni głównej biblioteki WSD w Przemyslu, odbyło się połączone posiedzenie Rady duszpasterskiej i Rady społecznej Archidiecezji Przemyskiej. Tematem obrad była: "Rola wiernych świeckich w życiu Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem duszpasterstwa nauczycieli". Wprowadzenia w dyskusję dokonał ks. abp. Józef Michalik, Metropolita Przemyski. Wychowanie młodego pokolenia to ważne zadanie, które spoczywa na rodzicach i nauczycielach. Aby było ono dobrze spełnione, potrzeba by formujący byli sami dobrze uformowani.

20-21 lutego

W Warszawie obradowała Komisja Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Polonii i Polaków poza Krajem. Obecni byli rektorzy misji polskich w krajach europejskich. Podczas sesji podjęto m. in. takie zagadnienia jak: „Duszpasterstwo Polaków w Belgii – emigrantów i pracowników Unii Europejskiej” oraz „Czy możliwe jest duszpasterstwo Polaków w Rosji?”. W posiedzeniu, któremu przewodniczył Prymas Polski Kardynał Józef Glemp, wziął udział bp Stefan Moskwa, który jest członkiem tej Komisji Episkopatu.

16-18 lutego

W Ośrodku "Nadzieja" w Wybrzeżu k. Dubiecka odbywały się Dni formacji Duszpasterskiej kapłanów przygotowujących się do podjęcia samodzielnego administrowania parafią. W zgrupowaniu organizowanym przez ks. prał. Marka Pieńkowskiego w ramach Formacji Permanentnej uczestniczyło ponad 40 kapłanów z roczników 1990-1993. Podejmowano tematykę prowadzenia kancelarii parafialnej, opieki nad zabytkami oraz dyskutowano nad metodami aktywizacji duszpasterskiej wiernych świeckich w różnych grupach apostolskich. Wspólnej Eucharystii w poszczególne dni przewodniczyli księża biskupi: w poniedziałek ks. bp Adam Szal, we wtorek ks. abp Józef Michalik a we środę – ks. bp Stefan Moskwa. 16 lutego. W sali posiedzeń Domu Biskupiego w Przemyślu odbyła się wiosenna narada Wydziału Duszpasterskiego, z udziałem abp Józefa Michalika, bp Stefana Moskwy i bp Adama Szala. Posiedzenie prowadził ks. Wacław Partyka, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Spotkanie miało charakter podsumowujący ubiegłoroczną działalność duszpasterską poszczególnych referatów. Omawiano także sprawy bieżące.

cofnij -   1  2  3  4  5  6   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu