Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 stycznia

W poniedziałek 19 stycznia 2004 r., w dniu poświęconym w Kościele wspomnieniu Św. Bis­kupa Józefa Sebastiana Pelczara (* 17.I.1842, † 28.III.1924), w trzech miejscowościach zwią­zanych szczególnie z osobą Świętego, a mianowicie: w Korczynie,LeżajskuPrzemyślu, odbyły się nabożeństwa ku czci Świętego Biskupa, jedynego - jak dotąd - biskupa nie męczennika w naszej ojczyźnie i patrona Archidiecezji Przemyskiej.
Uroczystości diecezjalne zgromadziły duchowieństwo oraz pielgrzymów z 6 archiprezbiteratów.
- w Leżajsku uroczystościom przewodniczył ks. bp Adam Szal. O godz. 11.00 odbyła się akademia słowno-muzyczna o tematyce Bożonarodzeniowej oraz Pelczarowskiej. Następnie została odprawiona Msza święta koncelebrowana z homilią Księdza Biskupa.
- w Korczynie zaś, celebracji Pelczarowskiej przewodniczył ks. bp Stefan Moskwa. Uroczystość ta miała szczególna wymowę, gdyż odbywała się w miejscu urodzenia Świętego. Tu został ochrzczony 19 stycznia 1842 r. przy chrzcielnicy, która znajduje się w obecnym kościele wybudowanym dzięki Jego staraniom i pomocy materialnej. Tu w Korczynie zdobywał podstawowe wychowanie i wykształcenie, tu często przebywał i w kościele parafialnym celebrował także posługi biskupie. Stąd też rozpoczęła się Jego droga życiowa poprzez studia seminaryjne, potem rzymskie do Krakowa, aby w Przemyślu przez 25 lat spełniać posługę biskupią i zakończyć swoje ofiarne - całkowicie oddane Bogu, Kościołowi i ludziom - świątobliwe życie. Uroczystość w kościele parafialnym poprzedził Bożonarodzeniowy program dzieci szkolnych. O godzinie 11.00 rozpoczęła się Msza święta, którą sprawował wraz z 40 kapłanami ks. bp. Stefan Moskwa powitany przez proboszcza parafii ks. Edwarda Sznaja.
W kazaniu ks. biskup podkreślił rolę Kościoła, który pomaga nam w prowadzeniu godnego życia. Jako dzieci Kościoła mamy obowiązek starania się o wzrost Kościoła poprzez pogłę­bianie wiary, pełniejsze poznawanie Chrystusa i wzrastanie w doskonałości na wzór Świętego Józefa Sebastiana Pelczara bo: "Droga Jego życia, Jego nauka mogą być pewnym drogowskazem dla naszego życia, wypełniając Jego naukę można z całą pewnością dojść do zbawienia". "Rok obecny w naszej Archidiecezji - powiedział Ks. Biskup - ma być szczególnym czasem wpatrywania się w postać Świętego Patrona, Biskupa, Rodaka tej Ziemi - Pasterza Przemyskiego Kościoła, aby podziękować Bogu za ten wielki dar nie tylko dla Korczyńskiej Ziemi, dla Ziemi Przemyskiej, ale i dla całego Kościoła". Po Mszy świętej, przed ołtarzem Najświętszego Serca Jezusowego, gdzie znajdują się relikwie Świętego, podobnie jak w każdy I Piątek miesiąca, odprawiona została nowenna ku Jego czci z modlitwami podziękowania za otrzymane łaski. Odczytane zostały też niektóre prośby złożone przez parafian, jak również przysłane z różnych stron Polski, a nawet z zagranicy. Na zakończenie, uczestnicy nabożeństwa mieli możność ucałowania relikwii i otrzymania obrazka z modlitwą za przyczyną Świętego.
- wieczorem o godz. 18.00 odbyła się centralna uroczystość w Przemyślu, przy relikwiach Świętego Pelczara. Uroczystej koncelebrze, w której wzięli udział Księża Biskupi: Stefan Moskwa, Adam Szal i Bolesław Taborski oraz ponad pięćdziesięcioosobowa grupa kapłanów, przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik. On też wygłosił okolicznościową homilię, w której zwrócił uwagę na ponadczasowość nauczania św. Józefa Sebastiana - zalecenia stawiane niegdyś za życia Świętego, są nadal aktualne. Po Mszy świętej celebransi i wierni ucałowali relikwie św. Józefa Sebastiana.

cofnij -   1  2  3  4  5   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu