Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości24-27 listopada

W sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze trwały rekolekcje święte dla Episkopatu Polski. W duchowych ćwiczeniach uczestniczyli abp Józef Michalik i bp Adam Szal, a prowadził je ks. prof. Stanisław Czerwik z Kielc.

23-26 listopada

W Ośrodku Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży "Nadzieja" w Wybrzeżu - Dubiecku miały miejsce rekolekcje dla kapłanów. W świętych ćwiczeniach wzięło udział 60 księży, a mode­ratorem czasu wzrastania był ks. Tadeusz Bańkowski, ze Zgromadzenia Księży Filipinów z Tarnowa.

23 listopada

Ksiądz biskup Stefan Moskwa gościł w Przyhojcu k. Leżajska (parafia Ojców Bernardynów), gdzie celebrował uroczystą Mszę św. podczas której dokonał poświęcenia nastawy i mensy ołtarzowej.

23 listopada

W uroczystość Chrystusa Króla, w patronalne święto Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, do bazyliki archikatedralnej w Przemyślu pielgrzymowali członkowie tych organizacji katolickich. Pątnicy wzięli udział w Eucharystii podczas której abp Józef Michalik przyjął do archidiecezjalnych struktur Akcji Katolickiej, Parafialne Oddziały AK z Iskrzyni, Korczyny i Nienadowej Dolnej oraz wręczył akty nominacyjne prezesom nowo powstałych POAK. W czasie Mszy św. miały także miejsce obrzędy złożenia przyrzeczeń przez 45 dziewcząt i chłopców z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i przyjęcia z rąk Księdza Arcybiskupa krzyży animatorskich przez 15 zastępowych Stowarzyszenia. Do tego wydarzenia wiary „ksmowicze” przygotowywali się przez udział w trzydniowych rekolekcjach, które prowadził ks. Marek Blecharczyk, diecezjalny asystent KSM-u.

22 listopada

W liturgiczne wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki i śpiewu kościelnego, do Bazyliki Archika­tedralnej w Przemyślu pielgrzymowali organiści, muzycy oraz śpiewacy, aby dziękować Panu Bogu za dar nawiedzenia parafii przez Matkę Bożą w znaku Jasnogórskiego Obrazu i pokłonić się relikwiom św. Józefa Sebastiana, i bł. Jana Balickiego. Do zebranych w katedrze piel­grzymów, konferencję na temat godności posługi organisty i animatora śpiewu w parafii, wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej. Źródłem i szczytem pielgrzymki była Eucharystia, której przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita przemyski. Podczas Mszy św. śpiewał Archidiecezjalny Chór "Magnificat" pod batutą ks. prał. Mieczysława Gniadego oraz Schola z parafii Księży Salezjanów w Przemyślu. Po zakończonej modlitwie, pątnicy wysłuchali koncertu organowego w wykonaniu słuchaczy Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej w Przemyślu. Pielgrzymkę zorganizował ks. Mieczysław Gniady, duszpasterz organistów i dyrektor Archidiecezjalnego Instytutu Muzyki Sakralnej.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu