Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości4 października

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację w Medyce. O godz. 8.00 spotkał się z młodzieżą i nauczycielami miejscowych szkół. O godz. 13.00 odwiedził więzienie, a po­tem sprawdził księgi parafialne.

Wieczorem o godz. 18.00 Ksiądz Biskup Wizytator odprawił Mszę świętą w kaplicy Domu Pomocy Społecznej na Bakończycach [ul. Jasińskiego] – parafia Przemyśl – Błonie. Wcześniej, od godz. 10.00 odwiedzał chorych.

Jarosław. W kościele pw. NMP Królowej Polski o godz. 10.00 ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej na rozpoczęcie nowego roku akademickiego 2007/2008 w PWSZ im. bł. Bronisława MarkiewiczaJa­ro­sła­wiu. Dalsze uroczystości odbyły się w gmachu Szkoły. Oprawę muzyczną uro­czys­tości zapewnił Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. dra Mie­czys­ława Gniadego.

3 października

W Warszawie trwa 341. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Tematyka dzisiejszego dnia obrad znajduje się na oficjalnej stronie Episkopatu.

Krosno, pw. św. Piotra i JAna z Dukli. O godz. 17.00 została odprawiona kon­ce­le­bro­wana Msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Wacław Partyki, wi­ka­riusza generalnego. Okazją do modlitwy było uczczenie Patrona parafii św. Jana z Dukli. Okolicznościową homilię wygłosił główny celebrans, a na zakończenie Eu­cha­rystii odbyło się nabożeństwo różańcowe i procesja teoforyczna dookoła kościoła.

W najbliższą sobotę odbędzie się Pielgrzymka Maturzystów Archidiecezji Prze­mys­kiej na Jasną Górę. Szczegółowy program pielgrzymki został opublikowany w dziale ogłoszeń.

cofnij -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu