Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości



1 kwietnia

Rozpoczął się miesiąc kwiecień, w którym przeżywać będziemy Uroczystość Zmartwychwstania naszego Zbawiciela.

Jutro rocznica śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II.
Modlimy się o Jego rychłą beatyfikację.

Wczoraj w Błażowej, w gimnazjum im. Anny Jenke, odbyła się Uroczystość Pa­trona Szkoły. O godz. 11.00 w kościele parafialnym została odprawiona Msza święta pod przewodnictwem ks. prał. Tadeusza Kocóra, który w homilii, na przykładzie Sług Bożych Anny Jenke i Jana Pawła II ukazał powszechne po­wo­łanie do świętości, stwierdzając, że „świętość to doskonała miłość”.
Dalsza część uroczystości odbywała się w Gimnazjum i złożyły się na nią:
wystąpienia Burmistrza Błażowej, Pani Wizytator Kuratorium w Rze­szo­wie, przedstawicieli Towarzystwa „im. Anny Jenke” z Jarosławia i innych za­pro­szonych gości
— oraz program artystyczny przygotowany przez młodzież.

VII Olimpiada o Wielkich Polakach w przyszłym roku szkolnym będzie po­świę­co­na postaci Anny Jenke.

W Jarosławiu trwają od ostatniej niedzieli uroczystości „Santo Subito!” po­święcone postaci Jana Pawła II. W dniu dzisiejszym o godz. 10-tej w ja­ros­ławskiej kolegiacie „pw. Bożego Ciala” ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu bierzmowania 196 osobowej grupie młodzieży jarosławskiej. Podczas Mszy świę­tej wierni modlili sie o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II i za miesz­kańców Jarosławia. W homilii Ksiądz Biskup, przypominając przesłanie Papieża, wezwał młodzież, rodziców i wszystkich pełniących funkcje społeczne do odważnego pokonywania osobistych i społecznych zniewoleń i kroczenia ku pełnej wolności.

W samo południe ks. bp Adam Szal poświęcił tablicę ku czci Papieża Polaka – Honorowego Oby­watela Miasta Jarosławia. Nadanie Honorowego Obywatelstwa odbyło się 3 kwietnia 2000 r., zaś wręczenie – 25 października 2000 r. Odsłonięcia tablicy dokonali: Przewodniczący Rady Miasta Jarosławia Marian Janusz oraz Burmistrz Janusz Dąbrowski. Autorem tablicy jest artysta rzeźbiarz Stanisław Lenar z Jarosławia.

O godz. 16.00 w parafii pw. św. Wojciecha w Krośnie, ks. abp Józef Michalik odprawił uroczystą Mszę świętą wraz z kapłanami dekanatu i poś­więcił plac pod budowę nowej plebani.

Ks. bp Marian Rojek gościł dzisiaj w Buszkowicach, gdzie podczas uro­czystej Mszy świętej udzielił Sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

Ks. bp Adam Szal udzielał wieczorem Bierzmowania w Pawłosiowie. Pod­czas Mszy świętej o godzinie 17.00 sakrament ten przyjeło pod pięćdziesiąt młodych ludzi z miejscowej parafii oraz z Tywonii.

W ramach obchodów I rocznicy śmierci Jana Pawła II odbywają się spotkania modlitewne i kulturalne poświęcone pamięci Sługi Bożego Jana Pawła II:
W Miejskim Ośrodku Kultury w Jarosławiu o godz 18.00 zaprezentowane zos­tało widowisko słowno-muzyczne „Przyszedłem by dać wam nadzieję”.
W Przemyślu na Zamku Kazimierzowskim aktorzy Lwowskiego Teatru Wos­krie­siennia odegrali sztukę „HIOB według dramatu Karola Wojtyły”. Na za­koń­czenie przyniesiono na scenę kosz biało-żółtych kwiatów, jako symbol wdzięcz­ności dla Papieża Polaka.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu