Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 września

Oficjalny początek nowego roku szkolnego.
Nauczycielom, katechetom, wychowawcom, a przede wszystkim dzie­ciom i mło­dzieży ży­czymy światła Ducha Świętego i Jego darów w podej­mo­wa­nym trudzie edukacji.

2 września

XXII niedziela zwykła

Na Jasnej Górze odbwają się O­gól­no­polskie Dożynki.
Msza święta Dziękczynna z błogosławieństwem wieńców żniwnych celebrowana była przy ołtarzu Pod Szczytem o godz. 11.00 przez ks. abpa Kazimierza Nycza, me­tro­politę warszawskiego. Kazanie wygłosił ks. bp JAn Styrna, krajowy duszpasterz rolników. „Z Maryją w rolniczym trudzie i powołaniu” świętowano Jubileusz 25-lecia Krajowego Duszpasterstwa Rolników i Jubileusz 20-lecia beatyfikacji Córki Polskiego Ludu – Karoliny Kózkówny. Jej proces kanonizacyjny rozpoczął Biskup Tarnowski w 2007 r.

Ks. bp Adam Szal przewodniczył dzisiaj uroczystości 120. rocznicy powstania Zawodowej Straży PożarnejJarosławiu. W Kolegiacie o godz. 11.00 odprawił Mszę świętą dziekczynną i wygłosił okolicznościową homilię. W uroczystości uczestniczył również ks. prał. Mieczysław Rusin, kapelan Strazy Pożarnej.

Wietlin. Świętowano dzisiaj 60. rocznicę powstania parafii, dożynki parafialne oraz odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Sumę odpustową odprawił i kazanie wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. W koncelebrze wziął również udział ks. Edward Sobolak, ekonom archidiecezji. Na zakończenie Mszy świętej odbyło się poświęcenie wieńców dożynkowych i procesja z Najświętszym Sakramentem dookoła kościoła. Po procesji została poświęcona odrestaurowana sala katechetyczna, która będzie służyła różnym grupom apos­tolskim. Dzisiejsza uroczystość parafialna stała się okazją do złożenia życzeń swojemu proboszczowi ks. prał. Józefowi Kiełbowiczowi, z okazji 40. rocznicy święceń kapłańskich.

W parafii Kuńkowce w kościołach filialnych w Bełwinie (9.30) i Łętowni (11.00) odbywały się dożynki – przy licznym udziale wiernych, gości i przedstwicieli Urzędu Gminy Przemyśl, na czele z Wójtem p. Witoldem Kowalskim. Przed południem odprawione zostały dziękczynne Msze święte za tegoroczne zbiory, zaś popołudniu agapa i zabawy dla dzieci i dorosłych w plenerze. [Nadesłał ks. Robert Grela, proboszcz].

Radymno. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizował dla mieszkańców II Festyn Bezalkoholowy. O godz. 15.00, na placu przy miejscowym Gimnazjum ropoczęła się ta bardzo urozmaicona impreza, która wychodzi na przeciw zapotrzebowaniom oraz pokazuje, że można się bawić bez alkoholu. To nie tylko promocja trzeźwości, ale również przykład dobrej zabawy dla innych.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu