Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 października

XVII niedziela zwykła
Ks. bp Marian Rojek przed południem był gościem sióstr michalitek w Domu Ge­ne­ral­nym w Miejscu Piastowym. Odprawił Mszę świętą w kaplicy sióstr i spotkał się z miejscową wspólnotą. Po południu wizytował Dom Generalny i No­wi­cjat Księży Michalitów. Nawiedził też relikwie bł. Bronisława, kapłana – za­ło­życiela Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w kościele rektorskim na „Górce”.

Ks. bp Adam Szal, po powrocie z pielgrzymki maturzystów, podjął przerwaną wizytację dekanatu ustrzyckiego. W Wańkowej o godz. 17.00 odprawił Mszę świętą z homilią dotyczącą spraw odwiedzanej wspólnoty. Udzielił również sa­kra­mentu Bierzmowania oraz spotkał się z grupami pracującymi w parafii.

W parafii Kopytowa, uroczystości odpustowej ku czci Matki Bożej Królowej Różańca przewodniczył ks. Arcybiskup Senior Ignacy Tokarczuk. W homilii Ksiądz Arcybiskup nawiązał do 35. rocznicy początków tworzenia parafii w 1971 r. oraz 31 rocznicy erygowania parafii [31 grudnia 2006 r.].
Przygotowaniem do uroczystości odpustowej były dwudniowe rekolekcje o te­ma­tyce różańcowei i misyjnej, które prowadził o. Adam Cytrynowski ze Zgro­ma­dzenia Ojców Białych Misjonarzy Afryki.

Odpust parafialny odbył się również w Radymnie. O godz. 11.30, uroczystej sumie koncelebrowanej przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz ge­ne­ralny. On też wygłosił odpustowe kazanie. Po sumie odbyła się Eu­cha­rys­tyczna Procesja Różańcowa do pięciu ołtarzy, połączona z odśpiewaniem frag­men­tów Ewangelii według św. Łukasza. Animację liturgiczną uroczystości za­pewnił miejscowy chór, schola oraz zespół lektorów i ministrantów.

W parafii Blizne świętowano Srebrny Jublieusz duszpasterzowania Księdza Pro­boszcza Stanisława Wawrzkowicza. Uro­czys­tej kon­ce­lebrze prze­wod­ni­czył ks. inf. Julian Pudło z Brzozowa, a okolicznościową homilię wygłosił ks. Jan Częczek, proboszcz z Mirocina. Licznie zgromadzeni wierni z wdzięcznością modlili się za swojego Duszpasterza, który wspólnie z nimi nie tylko odremontował zabytkowy kościół i wybudował nową świątynię, ale pracował nad ich osobistym rozwojem duchowym. Niech Pan wynagrodzi Księdzu Jublilatowi ponoszony trud pasterski potrzebnym zdrowiem i Swoim błogosławieństwem.

cofnij -   12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu