Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 października

O godz. 12.00 ks. Abp Józef Michalik wziął udział w uroczystości inau­gu­racji nowego roku akademickiego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Za­rzą­dzania im. Leona Koźmińskiego [ul. Jagiellońska 59] w Warszawie.

Ks. bp Adam Szal odprawił o godz. 9.30 Mszę świętą z kazaniem w kościele fi­lial­nym w Równi [par. Ustjanowa] oraz spotkał się z uczniami i nauczycielami Szkoly Podstawowej. O godz. 11.30 spotkał się z wiernymi Ustjanowej Dolnej w tam­tej­szym kościele dojazdowym. Podczas Nabożeństwa Różańcowego wygłosił do zgromadzonych wiernych Słowo pasterskie. Po południu, o godz. 17.00 odprawił Mszę świętą z kazaniem, połączoną z obrzędem udzielenia sakramentu Bierz­mo­wania [58 osób] w kościele parafialnym w Ustjanowej. Po zakończeniu Eucharystii Ksiądz Biskup spotkał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

Ks. bp Marian Rojek wizytował parafię Równe, gdzie obowiazki proboszcza pełni Jego rodzony brat ks. Kazimierz Rojek. O godzinie 17.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą z kazaniem i z udzielniem sakramentu Bierzmowania. Po Mszy świętej odbyło się spotkanie z parafialnymi grupami.

9 października

Ks. bp Marian Rojek odbywa dzisiaj wizytację w Rogach. O godz. 17.00 od­pra­wił Mszę świętą z kazaniem i udzialał sakramentu Bierzmowania. Spotkał się też z grupami działającymi w parafii.

Ks. bp Adam Szal kontynuował wizytację w parafii Wańkowa. Przed po­łud­niem spotkał się ze wspólnotami gromadzącymi sie przy kościołach filialnych w Serednicy, Leszczowatym i w Paszowej.

Ks. abp Józef Michalik powrócił do kraju z Sankt-Petrsburga z posiedzenia przewodniczących Episkopatów Europy CCEE i przebywa w Warszawie w biurze Konferencji Episkopatu Polski.
Głównym tematem obrad CCEE była refleksja nad służbą Kościołowi pow­szech­nemu w ciągu 35 lat istnienia tego gremium, a także nakreślenie przyszłych działań Rady na polu ewangelizacji.
Dokonano tez wyboru nowych władz: nowym przewodniczącym CCEE na lata 2006-11 został Prymas Węgier kard. Péter Erdö. Wybrano też dwóch wi­ce­prze­wodniczących: kard. Jeana -Perre'a Ricarda, arcybiskupa Bordeaux z Francji i kard. Josipa Bozanicia, arcybiskupa Zagrzebia.

cofnij -   11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu