Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości5 kwietnia

Ksiądz Arcybiskup Metropolita gościł dziś w Nowosielcach k/Przeworska, gdzie przewodniczył uroczystej Mszy świętej, podczas której pobłogosławił odnowioną nastawę ołtarza głównego oraz ołtarze boczne, chrzcielnicę i ambonę oraz udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii pw. NMP Królowej Polski w Dębowie oraz z parafii miejscowej. Łącznie do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przystąpiło 39 osób.

Dziś obaj Księża Biskupi pomocniczy udzielali sakramentu Bierzmowania.
Ks. bp Marian Rojek udzielił Bierzmowania 51 osobowej grupie młodzieży, pod­czas Mszy świętej odprawionej w kościele parafialnym w Kuńkowcach k. Prze­myśla o godz. 18.00.
Ks. bp Adam Szal przebywał dzisiaj w sanktuarium Maryjnym w Chłopicach k. Ja­rosławia, gdzie udzielił sakramentu Bierzmowania 83 osobom spośród miejs­co­wej młodzieży oraz z parafii Morawsko.

4 kwietnia

Od piątku wieczorem do niedzieli (31.03.-02.04.2006) w «Collegium Marianum» w Przemyślu, trwała Ewangelizacyjna Oaza Modlitwy – „Świadectwo” i rekolekcje dla środowisk twórczych połączone z warsztatami.
Spotkanie rozpoczęło się wieczorem autorskim poety – ks. Krzysztofa Le­chowicza. Uczestnicy mieli też okazję spotkać się i rozmawiać z p. Krzysz­tofem Kabatem – teologiem, nauczycielem, artystą malarzem i kompozytorem z Nowe­go Targu, p. Marianem Gawroną – rzeźbiarzem z Przemyśla i p. Au­gus­ty­nem Gnykiem z Muniny, zajmującym się artystycznym kuciem metalu. Artyści podzielili się z uczestnikami nie tylko swoją twórczą pasją, ale głównie swoim prze­ży­waniem wiary i świadectwem osobistego spotkania z Chrystusem.

Ks. bp Adam Szal udzielał wieczorem Bierzmowania w Rudołowicach. Pod­czas Mszy świętej o godzinie 16.30 sakrament ten przyjęła młodzież z miejscowego Gimnazjum.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu