Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 października

Ks. bp Marian Rojek wizytował parafię Leszno. O godz. 10.00 odbyło się spot­kanie w szkole, a następnie wizytacja kancelarii parafialnej.
Po południu, o godz. 15.30 odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Bierz­mo­wania w kościele dojazdowym pw. Wniebowstąpienia PańskiegoNakle.

Rozpoczęcie wizytacji w parafii Torki. O godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem i udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Po Eucharystii spotkał się z grupami apostolskimi.

ks. bp Adam Szal przed południem kontyunuował wizytację w Głowience, a wie­czorem o godz. 17.00 rozpoczął wizytację w Łubnie Opacym. Podczas Mszy świę­tej z okolicznościowym kazaniem udzielił sakramentu Bierzmowania uczniom os­tat­niej klasy gimnazjum. O godz. 18.30 Biskup Wizytator spotkał się z członkami grup parafialnych.

W parafii Hurko rozpoczęły się Misje parafialne pod hasłem Przypatrzmy się po­wo­łaniu naszemu. Wspólnota parafii przygotowuje się w ten sposób do do­brego przeżycia wizytacji kanonicznej oraz uroczystego wprowadzenia relikwii św. Jadwigi Śląskiej – patronki parafii. Te święte ćwiczenia mi­syjne, które potrwają do 16 października br., prowadzi ks. Piotr Buk, proboszcz z Sanoka Posady.

W Rzeszowie – Staromieściu odbył się pogrzeb ks. prał. Stanisława FOLTY, eme­ry­to­wanego proboszcza tej parafii. Msza święta pogrzebowa została odprawiona w koś­ciele parafialnym o godz. 11.00. Zmarły kapłan pochodził z parafii Mirocin [archidiecezja przemyska].

9 października

Odbyła się wizytacja kanoniczna w parafii Stubno. O godz. 9.00 ks. bp Marian Rojek wygłosił Słowo Boże podczas Mszy świętej w kościele filialnym w Stubienku, a o godz. 11.00 spotkał się z uczniami i nauczycielami miejscowej szkoły i sprawdził księgi kancelaryjne. Na zakończenie wizytacji parafii, po południu nawiedził o godz. 16.00 kościół filialny w Baryczy.

Również ks. bp Adam Szal kontunuował wizytację. Przed południem o godz. 9.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą z kazaniem w Leśniówce [parafia Żeglce]. Przed obiadem sprawdził księgi w kancelarii parafialnej oraz nawiedził cmentarz.

Wieczorem o godz. 17.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Bierzmowania w kościele parafialnym w Głowience. Po Eucharystii odbyło się spotkanie z grupami apostolskimi.

O godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą i wygłosił okolicznościową homilię na rozpoczęcie wizytacji w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMPLesznie. Wizytacja połączona była z uroczystum obchodem Złotego Jubileuszu powstania parafii. Po Mszy świętej Ksiądz Biskup spotkał się z grupami parafialnymi.

Jaćmierzu odbył się pogrzeb śp. Antoniny RYMAROWICZ, matki ks. Piotra, proboszcza z Trepczy. O godz. 14.00 została odprawiona Msza święta pogrzebowa w kościele parafialnym, a po niej kondukt na cmentarz parafialny. Mszy świętej przewodniczył ks. inf. Stanisław Zygarowicz, homilię pogrzebową wygłosił, były proboszcz jaćmierski – ks. prał. Aleksander Zając.

cofnij -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu