Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 września

XXIII Niedziela zwykła
Sanok – Posada. W parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, podczas Mszy świętej obrzędowej o godz. 11.00 – z okolicznościową homilią – ks. abp Józef Michalik dokonał konsekracji nowego ołtarza oraz pobłogosławił ambonkę. Uro­czystość była trans­mi­to­wana przez Radio FARA.

Jarosław. Odbyły się dzisiaj Dożynki Powiatowe. Mszę świętą dziękczynną z ka­za­niem za tegoroczne plony odprawił na jarosławskim Rynku ks. bp Adam Szal. On również po­bło­go­sławił przyniesione chleby i wieńce dożynkowe.
Szczegółowy program na stronie starostwa.

Ks. bp Marian Rojek gościł dzisiaj od rana w parafii Iwla. Przed południem o godz. 9.00 odprawił Mszę świętą z homilią w kościele dojazdowym w Chyrowej.

Następnie udał się do Skalnika [diec. rzeszowska], gdzie odbywała się koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Gór. Nałożenia koron dokonał podczas uroczystej Mszy świętej ks. abp Edward Nowak z Rzymu.

Po południu, o godz. 16.00 ks. bp Rojek przewodniczył odpustowej sumie z ka­za­niem w kościele parafialnym w Iwli. Uroczystość odpustowa wpisuje się w obchody Srebrnego Jubileuszu powstania parafii.

8 września

Święto Narodzenia NMP
W sanktuariach maryjnych oraz w parafiach noszących wezwanie Narodzienia NMP [19 parafii o tym wezwaniu] odbywają się dzisiaj uroczystości odpustowe .

Sanok – Dąbrówka. W dzień Odpustu, w parafii świętowano 25. rocznicę kon­se­kracji kościoła. Mszę świętą dziękczynną – z okolicznościową homilią – odprawił ks. abp Józef Michalik. Ksiądz Arcybiskup konsekrował również nowy ołtarz kamienny oraz pobłogosławił prace wykonane w prezbiterium świątyni: nowe tabernakulum wraz z oprawą, ambonę, krzyż i obraz Matki Bożej oraz pozostałe elementy nowego wystroju.

W sanktuarium Maryjnym w Tarnowcu [diec. rzeszowska], uroczystości od­pus­towej przewodniczył ks. bp Adam Szal. O godz 11.00 odprawił sumę i wygłosił okolicznościowe kazanie.

Ks. prał. Józef Bar, oficjał Sądu Metropolitalnego w Przemyślu, przewodniczył o godz. 11.00 uroczystej sumie odpustowej w Jaksmanicach [dekanat Przemyśl III]. Kazanie wygłosił ks. dr Antoni Michno, który również prowadził trzydniowe przygotowanie do odpustu.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu