Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 października

Ks. bp Adam Szal skończył dzisiaj wizytację dekanatu Ustrzyki Dolne. Przed południem przebywał na terenie parafii pw. NMP Królowej Polski w Us­trzy­kach. O godz. 9.00 odprawił Mszę świętą z udziałem dzieci i wygłosił do nich ho­milię. O godz. 11.00 przed południem spotkał się z chorymi w szpitalu i odmówił z nimi Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Po południu o godz. 14.30 Ksiądz Biskup spotkał się z wiernymi w kościele dojazdowym w Liskowatym [par. Krościenko]. O godz. 15.30 modlił się za zmarłychpoświęcił krzyż upamietniający miejsce polskiej świątyni sprzed II wojny światowej. O godz. 17.00, Ksiądz Biskup Wizytator odprawił Mszę świętą z homilią i udzieleniem sakramentu Bierzmowania w kościele parafialnym w Kroś­cienku. Po Mszy świętej spotkał się z grupami apostolskimi, a potem z ka­płanami dekanatu, by podsumować odbytą wizytację.

Również ks. bp Marian Rojek zakoń­czył wi­zy­tację w dekanacie Miejsce Pias­towe. Przed południem spotkał się ze połecznością szkolną w Lubatowej. W porze południowej odbyło się podsumowanie wizytacji podczas spotkania z kapłanami dekanatu.

12 października

O godz. 7.00 ks. abp Józef Michalik przewodniczył Mszy świętej w kaplicy Wyż­sze­go Seminarium Duchownego w Przemyślu na zakończenie ty­god­nio­wych rekolekcji świętych, które wygłosił o. Augustyn Pelanowski, paulin. Ho­milię wygłosił Ojciec Rekolekcjonista.

O godz. 10.00 ks. bp Adam Szal spotkał się z dziećmi podczas Mszy świętej od­pra­wionej w kościele parafialnym w Krościenku k. Ustrzyk Dolnych.

Po południu rozpoczął wizytację w parafii dziekańskiej – pw. NMP Królowej PolskiUstrzykach Dolnych. O godz. 17.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą, pod­czas której wygłosił okolicznościową homilię i udzielił sakramantu Bierz­mo­wania. Potem spotkał się z grupami apostolskimi.

Ks. bp Marian Rojek ropoczął wizytację parafii Lubatowa – siedzibę dekanatu. O godzinie 17.00 od­pra­wił Mszę świętą z kazaniem i z udzielniem sakramentu Bierz­mo­wania. Po Mszy świętej spotkał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

W dolnym kościele Ojców Franciszkanów w Przemyślu o godz. 15.00 odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „«Pamięć i Wiara». Kościoły na kresach dawnej Rzeczpospolitej na fotografiach Stanisława Szarzyńskiego”. W otwarciu udział wzieli między innymi: ks. inf. Stanisław Zygarowicz, ks. prał. Zdzisław Majcherks. prał. Stanisław Czenczek.

11 października

O godz. 8.00 ks. bp Adam Szal spotkał się z dziećmi podczas Nabożeństwa Ró­żań­cowego. Wierni gromadzący się przy kościele dojazdowym w Strwiążku, spot­kali się z Księdzem Biskupem o godz. 10.00 podczas nabożeństwa paź­dzier­nikowego. O godz. 11.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą w kaplicy sióstr Zgro­ma­dze­nia Córek św. Franciszka Serafickiego. Odbyło się też indywidualne spot­kanie z duszpasterzami oraz sprawdzenie ksiąg kancelaryjnych. Wieczorem o godz. 17.00 ks. bp Adam przewodniczył Mszy świętej, podczas której wygłosił homilię oraz udzielił sakramentu Bierzmowania 171 osobom.

Ks. bp Marian Rojek wizytował parafię Lubatówka, gdzie o godzinie 17.00 od­pra­wił Mszę świętą z kazaniem i z udzielniem sakramentu Bierzmowania. Po Mszy świętej spotkał się z parafialnymi grupami.

cofnij -   10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu