Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 grudnia

Doniesienia z Rzymu.
Kolejny, piąty już dzień pielgrzymowania „do progów apostolskich” nasi Pasterze rozpoczęli od uroczystej Mszy świętej w Bazylice Świętego Piotra, której przewodniczył Franciszek Kard. Macharski z Krakowa. Homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Zwrócił w niej uwagę na osobę Piotra Apostoła, który ko­chał Kościół, bo kochał Chrystusa. W swoich listach pozostawił wyraz tej miłości. Wsłuchując się w słowa Apostoła poznajemy lepiej ich Autora, poznajemy też lepiej Chrystusa – Piotrowego i naszego Mistrza, Nauczyciela i niewątpliwie lepiej rozumiemy wagę naszego wyboru. Następnie ukazał osobę umiłowanego Ojca Świę­tego Jana Pawła II, którego Opatrzność Boża wmurowała, jako kolejny Ka­mień Węgielny w fundamenty Kościoła.
W dniu dzisiejszym mija 8 miesięcy od śmierci Papieża. Wierni gromadzą się każ­dego drugiego dnia miesiąca na wspólnej Mszy świętej o Jego rychłą be­aty­fi­kację. Arcybiskup podziękował wszystkim, którzy kontynuują to dzieło i prosił, by ta modlitwa trwała nadal. W życiu Jana Pawła II wszystko było nadzwyczajne, proste i prawdziwe, i dlatego tak bliskie wszystkim. Był wierny ludziom w przyjaźni i miłości, dlatego że był autentycznie wierny w miłości Bogu. Był większy od sie­bie samego, bo był zakorzeniony w Bogu. Charakterystycznym rysem posługi, życia Sługi Bożego był patriotyzm. Ojczyzna była dla niego słowem świętym, jak matka o pomarszczonej twarzy i spracowanych dłoniach. Jednak największe do­ko­na­nia w życiu Jana Pawła II działy się na modlitwie. Ksiądz Arcybiskup po­wie­dział na końcu zwracając się do Zmarłego Papieża: Nie przerywaj jej, jest nam potrzebna. Wołaj za nami nieustannie, tak jak to czyniłeś wielokrotnie.
[Pełny tekst homilii tutaj]

Po Mszy świętej biskupi otoczyli grób Papieża Polaka i klęcząc modlili się kilka minut w milczeniu, a następnie odśpiewali Apel Jasnogórski. Pomodlili się też wspólnie w intencji Benedykta XVI, by umacniał braci w wierze; za polskich bis­ku­pów by roztropnie służyli Ludowi Bożemu oraz o rychłą beatyfikację i kanonizację Jana Pawła II.
Oprócz biskupów, księży, zakonnic i pielgrzymów, we Mszy świętej uczest­niczył zna­ny papieski fotografik Arturo Mari.

Po Mszy świętej Biskupi udali się na spotkanie w Papieskiej Radzie ds. Komunikacji Społecznej. Kolejnym urzędem, który odwiedzili przed południem była Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Najważniejszym spotkaniem, bardzo oczekiwanym, było spotkanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI. Nasi Pasterze przeżywali to spotkanie wraz księżmi przebywającymi w Rzymie na studiach i pracującymi w duszpasterstwie około godz. 13-tej. Każdy miał okazję porozmawania z Ojcem Świętym, a na pamiątkę tego wyjątkowego spotkania, u­czest­nicy otrzymali różaniec z rąk Papieża.

Po południu nasi Biskupi odwiedzili Pa­pieską Radę laquo;Iustitia et Pax» oraz Papieską Radę ds. Kultury.

Wieczorem ks. abp Józef Michalik odprawił jeszcze Mszę świętą dla animatorów grup młodzieżowych w kościele San Lorenzo przy Via Pfeiffer. Jest to Centrum Ruchów zrzeszających młodzież w ramach różnych wspólnot kościelnych, powstałe około 20 lat temu. Dla Metropolity Przemyskiego był to kolejny powrót do źródeł, bowiem był on odpowiedzialny przed laty za założenie tego Ośrodka.

Krosno było dzisiaj centralnym ośrodkiem świętowania «Barbórki» przez pracownicków Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Goście z całej Polski – przede wszystkim pracownicy wszystkich pionów górnictwa wraz z Mi­nis­trem Skarbu Państwa Andrzejem Mikoszem, zgromadzili się w kroś­nień­skiej farze o godzinie 10.00 na Mszę świętą w intencji górników i ich rodzin. Koncelebrowanej Eucharysti przewodniczył Wikariusz Generalny Archidiecezji Przemyskiej, ks. prał. Wacław Partyka, który wygłosił homilię do zgro­ma­dzo­nych.
Po Mszy świętej uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Ignacego Łu­ka­siewicza, wynalazcy lampy naftowej. Następnie odbyła się uroczysta akademia, połączona z odznaczeniami zasłużonych górników i gazowników.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu