Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 października

Odbyło się – zapowiadane wcześniej – posiedzenie Rady KapłańskiejKon­gre­ga­cja Księży Dziekanów. O godz. 9.30 w kaplicy WSD w Przemyślu zostało odprawione nabożeństwo adoracyjne, któremu przewodniczył ks. prał. Wa­cław Partyka. O godz. 10.00 ks. abp Józef Michalik rozpoczął sesję w auli Instytutu Teologicznego. Uczestniczyli w niej Księża Dziekani oraz członkowie Rady kapłańskiej na czele z ks. bpem Adamem Szalemks. bpem Marianem Rojkiem. Główny temat spotkania związany był z nadchodzącym rokiem dusz­pas­ter­skim, którego temat brzmi: Przypatrzmy się powołaniu naszemu.
Metropolita Przemyski podzielił się wrażeniami ze spotkania przewodniczących Episkopatów Europy, które odbyło się w Petersburgu. Mówił o sy­tu­acji Kościoła w Europie i w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem formacji du­cho­wieństwa. Tematykę roku duszpasterskiego zapowiedział ks. prał. Wacław Partyka, a o stałej formacji duchowieństwa mówili: ks. bp Adam Szal oraz ks. prał. Marek Pieńkowski, Delegat Metropolity Przemyskiego do spraw formacji permanentnej. Ważnym punktem obrad były sprawy administracyjne Ar­chi­die­cezji, które według statutu, wymagają opinii Rady.

W Ustrzykach Dolnych w kościele pw. NMP Królowej Polski ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w intencji pracowników Górskiego Ochotniczego Po­go­towia Ratunkowego [GOPR]. Okazją dzi­siej­szej uro­czys­tości była 45. rocz­nica pow­stania Biesz­czadz­kiego Od­działu GOPR. Na Eu­cha­rystię przybyło około 200 osób zwią­za­nych z dzia­łal­nością Od­działu.

W parafii Farnej w Łańcucie odbyło się spotkanie organizacyjne Księży Pro­bosz­czów dekanatu z ks. bpem Marianem Rojkiem, w związku ze zbliżającą się wizytacją kanoniczną.

W ramach trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz w zwiazku z 25. rocz­nicą powstania KIK, w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu, ks. prał. Józef Bar przewodniczył Mszy świętej i wygłosił okolicznościową homilię na temat „Jana Pawła II – miłość do Ojczyzny”.

W Przemyślu rozpoczęły się obchody VI Dnia Papieskiego.
Przed południem podsumowano KONKURS PLASTYCZNY, LITERACKI ORAZ KRÓT­KICH FORM TEATRALNYCH i MUZYCZNYCH pod hasłem: „Moje wzras­ta­nie ku pełni człowieczeństwa” zorganizowany przez Stowarzyszenie Pro­fi­lak­tyki i Wspierania Rozwoju Osobowości Dzieci i Młodzieży «WZRASTANIE». Stowarzyszenie to obchodzi w tym roku jubileusz 15-lecia. Z tej okazjiMetropolita Przemyski wystosował list do Pani Prezes.

O godznie 20.00 w Archikatedrze łacińskiej odbyło się – przygotowane przez młodzież – nabożeństwo: O nową wyobraźnię miłosierdzia, któremu przewodniczył i wygłosił homilię ks. prał. Tadeusz Kocór. W nabożeństwie wziął udział ks. abp Józef Michalik, który na zakończenie dał świadectwo o postawie miłosierdzia Jana Pawła II.

cofnij -   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu