Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 września

Przeworsku odbył się pogrzeb śp. Kazimierza ROSOŁA, ojca ks. Jacka, dyrekora CARITAS Archidiecezji Przemyskiej. O godz. 14.00 w Bazylice Grobu Bożego, ks. abp Józef Michalik przewodniczył– koncelebrowanej przez ponad 80-ciu kapłanów – Eucharystii. Homilię pogrzebową wygłosił ks. prał. Marian Bocho. Po zakończeniu Mszy świętej, w strugach deszczu, odprowadzono ciało Zmarłego na miejscowy cmentarz.

Ks. bp Adam Szal wizytował przed południem parafię Jaćmierz. O godz. 11.00 odprawił Mszę świętą z kazaniem w kościele dojazdowym w Bażanówce.

Wieczorem o godz. 17.00 Ksiądz Biskup Szal rozpoczął wizytacje kolejnej parafii – Zarszyn. Program podobny jak wczoraj. Po Mszy świętej z kazaniem spotkał się z grupami apostolskimi.

Trwa wizytacja w dekanacie Łańcut II. Ks. bp Marian Rojek spotkał się o godz. 10.00 z młodzieżą i gronem pedagogicznym parafii Łańcut – Podzwierzyniec.

Wieczorem o godz. 17.00 Mszą świętą z udzieleniem sakramentu Bierzmowania Ksiądz Biskup Rojek rozpoczął wizytację w parafii Białobrzegi. Stałym punktem programu wizytacyjnego są spotkania Księdza Biskupa z grupami parafialnymi. Tak było również w Białobrzegach.
Bieżące informacje o przebiegu wizytacji w dekanacie Łańcut II zawiera strona internetowa parafii Kraczkowa. Zapraszamy!

Dzisiaj wspominamy tragedię zamachu terrorystycznego sprzed 6 lat.
11 września 2001 roku w Nowym Jorku zostały zniszczone wraz z przebywającymi tam ludźmi wieżowce World Trade Center. Módlmy się za ofiary katastrofy i o pokój na świecie.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu