Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 października

28 niedziela zwykła. VI DZIEŃ PAPIESKI
Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik uczestniczy dzisiaj w uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego 2006/2007 w Katolickim Uni­wer­sy­tecie Lubelskim. O godz. 9.00 w kościele akademickim KUL została odprawiona Msza święta pod przewodnitwem ks. abpa Józefa Życińskiego, Wielkiego Kanclerza KUL, z homilią ks. abpa Józefa Michalika, Przewodniczącego Konferencji Epis­ko­patu Polski. Bezpośrednio po Mszy świętej nastąpił poświęcenie Collegium Humanisticum. Szczegółowy program jest dostępny na stronie uniwersyteckiej.

W Archikatedrze Przemyskiej odbyła się Pielgrzymka Młodzieży i obchody VI Dnia Papieskiego. Mszy świętej w Archikatedrze przewodniczył ks. bp Adam Szal. On też wygłosił homilię.
W koncelebrze wzięło udział kilkudziesięciu dusz­pas­terzy mło­dzieży oraz licznie zgro­ma­dzona młodzież. Śpiew pro­wa­dziła Dia­konia Mu­zy­czna pod dy­rek­cją p. Ma­rioli Waliszko. Na za­koń­czenie Eu­cha­rystii delegaci z de­ka­natów otrzy­mali światło, które zaniosą do swoich rejonów. Mło­dzież z Brzo­zowa, która będzie gospodarzem SMAP '2007 – prze­jęła Krzyż Spot­kań Mło­dych od mło­dzieży z Prze­worska.
Szczególowy program znajduje się na plakacie.

Po południu o godz. 15.00 w kościele pw. Świętej Trójcy w Przemyślu, w ramach trwającego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej oraz w zwiazku z  25. rocz­nicą pow­sta­nia przemyskiego KIK, ks. prał. Stanisław Zarych przewodniczył Mszy świętej, a ks. prał. Stanisław Czenczek wygłosił okolicznościową homilię.

O godz. 21.00 w Archikatedrze Przemyskiej odbyło się nabożeństwo w intencji o rychłą beatyfikacją Sługi Bożego Jana Pawła II. Modlitwie przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, który też wygłosił homilię. Podczas nabożeństwa wys­tą­pił Prezydent Przemyśla p. Robert Choma, który dał osobiste świa­dectwo. Oprawę muzyczną zapewnił Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu