Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 kwietnia

Niedziela Palmowa.
W Przeworsku zakończyło się XIII SPOTKANIA MŁODYCH ARCHI­DIE­CEZJI PRZEMYSKIEJ. Po porannym spotkaniu w małych grupach na temat uczynków miłosiernych co do duszy, o godzinie 11.00 rozpoczęło się uro­czyste poświęcenie palm i procesja do ołtarza. Koncelebrowanej Eucharystii na przeworskim rynku przewodniczył Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik w otoczeniu Biskupów pomocniczych: Adama SzalaMariana Rojka. W homilii Metropolita poruszył potrzebę umiłowania Chrystusa, wyrażającą się w zachowywaniu przykazań, poznawaniu Słowa Bożego, które „...jest lampą dla naszych stóp i światłem na naszej ścieżce”. Na zakończenie Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup pobłogosławił pamiątkowe Krzyżyki Je­ro­zo­lim­skie i wręczył je przed­stawicielom zgromadzonych, jako pamiątkę celebracji. Podziękował również mieszkańcom Przeworska za życzliwe przyjęcie młodzieży oraz wszystkim za­an­ga­żowanym – za zorganizowanie Spotkania.
Miejscem SMAP w przyszłym roku będzie Brzozów.
Zapraszamy na stronię SMAP Przeworsk'2006 oraz do oglądania zdjęć na au­tor­skiej stronie p. Łukasza Belucha.

W Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu zakończyły się trwające od piątku rekolekcje dla głuchoniemych, którym przewodniczył ks. Artur Janiec – dusz­pasterz tej grupy. W tych ćwiczeniach du­chow­nych wzięło udział kil­ka­dzie­siąt osób.

cofnij -   8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu