Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 marca

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbywały się dzisiaj egzaminy magisterskie. Kończący studia diakoni odpowiadali przed Komisją egzaminacyjną na pytania z Pisma świętego, Teologii dogmatycznej, Teologii fundamentalnej oraz z Teologii moralnej. W każdym przypadku jedno z pytań egzaminacyjnych dotyczyło treści przygotowywanej podczas studiów pracy magisterskiej. Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie reprezentował i Komisji egzaminacyjnej przewodniczył – ks. prof. dr hab. Jan Szczurek, prodziekan Wydziału Teologicznego.

W auli Instytutu Teologicznego w Przemyślu odbywały się również egzaminy – tym razem z ogólnej wiedzy teologicznej. Odbywały się bowiem Eliminacje na etapie diecezjalnym XVI Olimpiady z Teologii Katolickiej „Dekalog w nauczaniu Jana Pawła II”.

75 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji wzięło udział w tych eliminacjach.
Zanim młodzież wypełniła test egzaminacyjny, wpierw uczestniczyła wraz z katechetami w Liturgii Słowa, której przewodniczył ks.bp Adam Szal. W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do ewangelicznego młodzieńca, który pytał Pana Jezusa, co ma robić, aby osiągnąć życie wieczne. Usłyszał wówczas odpowiedź: „zachowuj przykazania!” Kiedy młodzieniec, stwierdził, że kieruje się w życiu Bożymi przykazaniami, wówczas jak pisze św. Marek, Pan Jezus spojrzał na niego z miłością.
Ksiądz Biskup zachęcił młodzież do odważnego kroczenia drogą Bożych przykazań, która prowadzi do pełni rozwoju człowieka, czyli do świętości.

Komisja w składzie:
 • Ks. dr Tadeusz Kocór – Dyrektor WNK
 • Ks. mgr lic. Tadeusz Biały – diecezjalny duszpasterz młodzieży
 • Pani mgr lic. Stanisława Pałkus – doradca metodyczny ds. nauki religii

  oceniła zadania pisemne uczestników eliminacji i skierowała na finał ogól­nopolski, który odbędzie się w Gdańsku 21-23 kwietnia 2006 roku, następujące osoby, które uzyskały największą ilość punktów.

 • 1. Agata BIEDROŃ, ul. Czartoryskiego 2, 37-530 Sieniawa
  Liceum Ogólnokształcące Jarosław,
  katecheta: Ks. Tadeusz Piwiński, ilość punktów: 45

  2. Mateusz BARAN, Giedlarowa 1027a, 37-300 Leżajsk
  Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku,
  katecheta: Ks. Jerzy Gałązka, ilość punktów: 44

  3. Katarzyna WAJDA, ul. Skarbowskiego 4/28, 37-500 Jarosław Liceum Ogólnokształcące Jarosław,
  katecheta: Ks. Tadeusz Piwiński, ilość punktów: 43

  Laureatom życzymy zwycięstwa w finale ogólnopolskim, a wszystkim, którzy wzięli udział w Olimpiadzie, aby zdobytą wiedzę z pożytkiem wykorzystali do osobistego uświęcenia. W tych zawodach nie ma przegranych!

  cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

  © 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu