Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 stycznia

Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Królów
W Archikatedrze Przemyskiej, ks. bp Adam Szal przewodniczył kon­ce­le­bro­wanej Mszy świętej o godz. 18.00 i wygłosił homilię. Uczestniczyli ka­no­nicy Prze­mys­kiej Kapituły Metropolitalnej i duszpasterze katedralni. Podczas Mszy świętej i po jej zakończeniu śpiewał Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dy­rekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego.
Wraz ze Świętem Chrztu Pańskiego [najbliższa niedziela] skończy się Okres Bo­żego Narodzenia.

Mimo, że skończy się już czas Bożego Narodzenia, to tradycyjnie nadal śpie­wamy kolędy aż do Matki Bożej Gromnicznej, czyli Święta Ofiarowania Pańskiego w dniu 2 lutego.
Dzisiaj zamieszczamy kilkanaście zdjęć kolędników z Reczpola, którzy go­ścili w domu biskupim w dniu 27 grudnia ubiegłego roku. Odegrali oni wówczas w obecności Księdza Arcybiskupa Metropolity «Jasełka» i wspólnie śpiewali kolędy.

W Szówsku o godz. 14.00 odbyła się Eksporta ciała ks. Zdzisława Ka­li­now­skiego do kaplicy cmentarnej. Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Marian Wrona dziekan dekanatu jarosławskiego III, na terenie którego mieszkał zmarły kapłan. We Mszy świętej wzięło udział kilkunastu kapłanów i kilku kleryków.
Jutro w Koniaczowie o godzinie 14.00 odbędzie się uroczystość pogrzebowa.

5 stycznia

Dzisiaj w godzinach rannych zmarł ks. Zdzisław Kalinowski.
Więcej w zakładce ogłoszenia.

W parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Krośnie odbyło się spotkanie opłatkowe członków Akcji Katolickiej archiprezbiteratu krośnieńskiego. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą koncelebrowaną pod przewodnictwem Asystenta Diecezjalnego ks. prał. Józefa Niźnika. Podczas Mszy święty Asystent Diecezjlany wygłosił kazanie, w którym nawiązał do tajemnicy Bożego Na­ro­dzenia i słów Papieża Benedykta XVI wypowiedzianych do biskupów podczas wizyty ad limina Apostolorum. „Wiem, że podczas ostatniej wizyty ad limina Jan Paweł II zachęcał Was do odrodzenia w Polsce Akcji Katolickiej wraz z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. To zadanie zostało wykonane na płaszczyźnie struk­tu­ralnej. Trzeba jednak dołożyć starań, aby Akcja Katolicka i KSM miały coraz bar­dziej przejrzysty i dojrzały program oraz by został wy­pra­cowany ich własny profil duchowy”.
Po Mszy świętej kapłani i członkowie AK (około 200 osób) udali się do miej­sco­wego Domu Kultury na spotkanie opłatkowe. Podczas spotkania członkom POAK, które zostały przyjęte do DIAK-u 19 listopada 2005 roku zostały wręczone legitymacje członkowskie. Oto nazwy parafii: Głębokie, Głowienka, Iwonicz Zdrój, Klimkówka, Lubatówka, Łubienko, Odrzechowa, Równe, Szcze­pań­cowa, Węglówka, Wietrzno, Żarnowiec. Na 58 parafii archiprezbiteratu kroś­nień­skiego, w 42 jest Akcja Katolicka.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu