Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 grudnia

Dzisiaj w Ujazdach odbyła się eksporta zmarłego wczoraj ks. Augustyna Wójcika. Przed południem przywieziono ciało Zmarłego i umieszczono je w dolnym koś­ciele, a o godz. 14.00 uroczyście przeniesiono je do świątyni. Nabożeństwu ża­łob­nemu oraz koncelebrowanej Mszy świętej przewodniczył Ksiądz Infułat Julian Pudło z Brzozowa. On też wygłosił homilię pogrzebową. W dzisiejszej eks­por­cie wzięło udział dwudziestu kapłanów. Jutro jego pogrzeb o godz. 13.00.

5 grudnia

Doniesienia z Rzymu.
Księża Biskupi Przemyscy, po zakończeniu wizyty „Ad limina apostolorum”, po­wra­cają dzisiaj do Ojczyzny. W Przemyślu spodziewamy się ich we wtorek wie­czo­rem. Modlimy się o ich szczęśliwy powrót.

Dzisiaj w Brzozowie zmarł ks. Augustyn Wójcik, emerytowany proboszcz pa­rafii Ujazdy. Eksporta odbędzie się 6 grudnia 2005 (wtorek) w Ujazdach o godz. 14.00, natomiast pogrzeb – również w Ujazdach – 7 grudnia 2005 (środa) o 13.00.

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj mu świeci
.

4 grudnia

Doniesienia z Rzymu.
Pomimo oficjalnego zakończenia wizyty „Ad limina apostolorum”, nasi Pasterze kon­tynuowali pielgrzymkę do serca Kościoła w duchowy sposób. Był to nade wszystko czas osobistej refleksji nad darem przeżytych w Rzymie dni wizyty „do progów apostolskich”. Ksiądz Arcybiskup Metropolita poświęcił ponadto dzień dzisiejszy na przygotowanie się do najbliższej Konferencji Episkopatu, zwłaszcza do sprawozdania z zakończonej wczoraj wizyty. Ks. bp Adam Szal po południu udał się na pielgrzymkę śladami św. Benedykta do Subiaco, miejsca gdzie osiedlił się i żył św. Benedykt. Była to okazja do osobistego spot­kania się z pierwotnym życiem monastycznym, u którego źródeł stoi Święty Patron Europy.

Grupowe zdjęcie w kościeleRekolekcje dla niepełnosprawnych i niesłyszących

W Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Sł. B. Anny Jenke w Jarosławiu za­koń­czyły się dzisiaj, trwające od piątku, rekolekcje adwentowe dla osób nie­peł­nosprawnych intelektualnie i fizycznie – prowadził je ks. Paweł Ko­nieczny.

Równolegle odbywały się rekolekcje dla osób niesłyszących, które prze­pro­wadził ks. Artur Janiec, duszpasterz głuchoniemych rejonu łańcuckiego oraz dni skupienia dla woluntariuszy z diecezji rzeszowskiej – prowadził ks. Paweł Kopeć.

Kolejarze Rejonu Przemyśl – Medyka zgromadzili się dzisiaj w Hurku na kolejną stację uczczenia św. Katarzyny Aleksandryjskiej – swojej Patronki. Z inicjatywy Prze­myskiego Oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich «uro­czys­tości Katarzyńskie» odbywają w miejscowościach, gdzie są duże skupiska ko­lejarzy. Mszy świętej przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, który też wy­głosił okolicznościową homilię.

Dzisiaj w całej Polsce przyżywamy Dzień solidarności z Kościołem katolickim na Wschodzie. Wspieramy tamtą społeczność katolicką naszą modlitwą i ofiarą.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu