Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 października

28 niedziela zwykła. VII DZIEŃ PAPIESKI

W ramach obchodów tego Dnia, Metropolita Przemyski, ks. abp Józef Michalik przewodniczył Mszy świętej o godz. 13.00 w Archikatedrze Warszawskiej i wygłosił oko­licz­noś­ciowe Słowo Boże.
Program obchodów można znaleźć na stronie in­ter­ne­towej por­talu „Wiara”. Uroczystość transmitowała TVP Polonia.

W Archikatedrze Przemyskiej odbyła się Pielgrzymka Młodzieży i obchody VII Dnia Papieskiego. Mszy świętej w Archikatedrze przewodniczył ks. bp Marian Rojek. On też wygłosił homilię. W koncelebrze wzięło udział kilkudziesięciu dusz­pas­terzy mło­dzieży oraz licznie zgro­ma­dzona młodzież. Śpiew pro­wa­dziła Dia­konia Mu­zy­czna pod dy­rek­cją p. Moniki Brewczak oraz schola klerycka. Pod koniec Eu­cha­rystii delegaci z de­ka­natów otrzy­mali światło, które zaniosą do swych rejonów. Przygotowanie i prowadzenie uroczystości wzięło na siebie Duszpasterstwo Mło­dzieży z ks. prał. Tadeuszem Białym w roli głównej.

Dzisiejszy program znajduje się w ogłoszeniach.
Dalsze punkty obchodów VII Dnia Papieskiego umieszczone są na plakacie, który można pobrać stąd .

O godz. 11.00 ks. bp Adam Szal przewodniczył uroczystej Mszy świętej od­pus­towej ku czci M. B. RóżańcowejHarcie Górnej (kościół dojazdowy). W czasie uroczystości nastąpiło nadanie imienia Błogosławionego Bronisława Mar­kie­wicza miejscowej Szkole Podstawowej oraz poświęcenie sztandaru. Bł. Bronisław przez 3 lata był wikariuszem w parafii Harta, dał sie poznać jako wybitny wy­cho­wawca dzieci i młodzieży. Po uroczystości odbył się koncert kleryckiego zespołu mi­cha­litów „MICHAEL” oraz część artystyczna w wykonaniu uczniów Szkoły Pod­sta­wo­wej w Harcie Górnej. [Nadesłał: ks. Stanisław Sygnarowski, wikariusz].

Wieczorem rozpoczęła się wizytacja parafii pw. św. Jana z DukliPrzemyślu. Uroczystej Mszy świętej o godz. 17.00 przewodniczył ks. bp Marian Rojek, który wygłosił okolicznościową homilię i udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej mło­dzieży. Ksiądz Biskup spotkał się też z grupami apostolskimi działającymi w parafii oraz wziął udział w nad­zwy­czaj­nym po­sie­dze­niu Rady Dusz­pas­terskiej.

cofnij -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu