Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 lutego

Trwają przygotowania do Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej Brzozów'2007. Zostało już opublikowane Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na XXII Światowy Dzień Młodzieży, które będzie stanowiło materiał do pracy w grupach dzielenia, podczas brzozowskiego spotkania. Hasłem tegorocznego Dnia Młodzieży są słowa Pana Jezusa „Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34). Pełny tekst Orędzia w polskim tłu­ma­czeniu do pobrania tutaj.

5 lutego

Na plebanii parafii pw. Świętej TrójcyPrzemyślu odbyło się zebranie De­ka­nal­nych Duszpasterzy Trzeźwości. Spotkanie, któremu przewodniczył ks. bp Adam Szal roz­po­częło się o godz. 10.00. Głównym tematem obrad była organizacja tegorocznego Tygodnia Trzeźwości.

4 lutego

V niedziela zwykła
W tym roku będziemy świętować 10. rocznicę Pielgrzymki Jana Pawła II do naszej Archidiecezji. Planowane są na 9 czerwca bieżącego roku uroczystości w DukliKrośnie. Podczas Eucharystii zaśpiewają – jak przed dziesięcioma laty – połączone chóry i zagrają orkiestry pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego. Istnieje możliwość zgłaszania się zespołów muzycznych, które chciałyby wziąć udział w tym wydarzeniu. Szczegóły zawarte są w załączonym komunikacie.

Jednocześnie przypominamy o rekolekcjach dla organistów i sóstr zakonnych pełniących tę funkcję. Więcej w ogłoszeniu.

3 lutego

Wczoraj około godz. 16.00 na poddaszu kościoła dojazdowego w Leszczawce (par. Leszczawa Dolna) wybuchł pożar. Dzięki natychmiastowej reakcji miesz­kańców i powiadomieniu Księdza Proboszcza z kościoła został wyniesiony Naj­świę­tszy Sakrament z tabernakulum oraz całe wyposażenie świątyni tj. pa­ra­menty liturgiczne, ornaty, komże, ławki... W kilkugodzinnej akcji gaśniczej uczest­niczyło 11 jednostek straży pożarnej. Dzięki ofiarnej pracy strażaków udało się uratować mury świątyni, dzięki czemu nie popękały. Spaleniu uległa całkowicie więźba dachowa wraz z pokryciem, wybite są wszystkie okna i ściany wewnętrzne. Kościół jest zalany wodą. Około godz. 18 na miejsce udała się de­le­gacja ks. Bartosz Rajnowski, kanclerz kurii, ks. Edward Sobolak, ekonom i ks. Stanisław Kot, dziekan dekanatu Bircza. Zarówno Ksiądz Proboszcz jak i miejscowi parafianie mimo, iż są wstrząśnięci tragedią, poczynili już pierwsze u­sta­lenia dotyczące uporządkowania zgliszcz i rozpoczęcia odbudowy kościoła.
Obok kilkanaście zdjęć zrobionych „komórką”.

Zagórzu k. Sanoka zainicjowany został piąty miesiąc nowenny przed ko­ro­nacją Obrazu Matki Bożej Zagórskiej. Dzisiaj o godz. 17.00 Mszy świętej prze­wod­niczył i wygłosił homilę ks. bp Marian Rojek.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu