Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości12 kwietnia

Ks. bp Adam Szal udzielał sa­kra­men­tu Bierz­mo­wania w parafii pw. św. Be­ne­dykta, Cyryla i MetodegoPrzemyślu [Kazanów]. Podczas Mszy świętej z ka­zaniem, odprawionej o godz. 18.00 sakrament ten przyjęło 45 gim­na­zja­lis­tów.

Ks. bp Marian Rojek udzielał Sakramentu Bierzmowania w Pruchniku pod­czas Mszy świętej o godz. 17.00.

11 kwietnia

W Wólce Pełkińskiej o godz. 16.00, ks. bp Adam Szal udzielił sa­kra­men­tu Bierz­mo­wania 34 gim­nazjalistom: miejscowym oraz z poblis­kiego Kostkowa [par. Łazy Kost­kow­skie].

10 kwietnia

W Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, podczas Mszy świętej o godz. 18.00, ks. bp Adam Szal udzielił sa­kra­men­tu Bierzmowania 204-osobowej grupie młodzieży gimnazjalnej z parafii: katedralnej, Krasiczyna, Olszan, Pikulic i Prał­ko­wiec.

Ks. bp Marian Rojek udzielił Sakramentu Bierzmowania 56 osobom, podczas Mszy świętej o godz. 18.00, w parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu.

cofnij -   7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu