Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości7 stycznia

W parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu o godzinie 10.00 odbyło się spot­kanie formacyjne dla Katechetów świeckich z północnej części ar­chi­diecezji, [z archiprezbiteratów: przemyskiego, jarosławskiego i łańcuckiego] po­łą­czone z "Opłatkiem". Na program złożyły się: konferencja ks. Tomasza Węgrzyńskiego (doradcy metodycznego ds. nauki religii w Sanoku) pt. „Być człowiekiem nadziei i budzić nadzieję u katechizowanych” oraz Msza święta, której przewodniczył ks. bp Adam Szal. Homilię wy­gło­sił ks. prał. Zbigniew Suchy apelując do katechetów o włączenie się w e­wan­gelizację za pomocą dostępnych środków masowego przekazu, a szcze­gólnie Radia Archidiecezji Przemyskiej. Organizatorem zgromadzenia był Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej.

W oddziale Polskiego Związku Głuchych przy ul. Grodzkiej w Prze­myślu o godz. 16.00 odbyło się «spotkanie Opłatkowe». Przybyło na nie kil­ku­dzie­sięciu członków Związku wraz z rodzinami pod przewodnictwem prezesa Oddziału p. Wacława Morawskiego i szefowej – p. Teresy Burdziak. Goścmi byli: p. Wiesław Jurkiewicz, – Wiceprezydent Przemyśla, p. Danuta Wiech – naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, ks. prał. Wacław Partyka – Wikariusz Generalny, ks. prał. Stanisław Krzywiński – Ar­chi­die­cez­jalny Duszpasterz Głuchoniemych oraz prezes Związku Głuchych z Rzeszowa p. Wiesław Ożóg. Zgromadzeni złożyli sobie życzenia, a potem przełamali się op­łat­kiem i skorzystali z przygotowanego poczęstunku.

W Koniaczowie [par. Jarosław - Szówsko] o godz. 14.00 odbył się pogrzeb ks. Zdzisława Ka­li­now­skiego. Mszy świętej przewodniczył ks. bp Adam Szal a homilię żałobną wygłosił ks. Marian Marchut, kolega kursowy Zmarłego. We Mszy świętej wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów, kilku kleryków, przedstawiciele parafi, w których ks. Kalinowski przedtem duszpasterzował oraz miejsowa wspól­nota.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu