Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 września

Święto Narodznia Najświetszej Maryi Panny.
Jest to bardzo popularne Święto. W Archidiecezji Przemyskiej jest 19 kościołów pa­ra­fial­nych i 14 dojaz­dowych, które noszą to wezwanie.

Ks. bp Adam Szal w ramach wizytacji parafii Cieplice - Rudka, odprawił od­pus­tową Mszę świętą ku czci Narodzenia NMP w kościele dojazdowym w Rudce.

Ks. abp Józef Michalik był gościem diecezji kieleckiej. W zabyt­kowej kole­giacie w Wiślicy przewodniczył dziś uroczystościom odpustowym.
Ufundowana przez Kazimierza Wielkiego kolegiata pw. Narodzenia NMP otrzymała dzisiaj tytuł „Bazyliki Mniejszej”. Uroczyście ogłosił to przewodniczący Kon­fe­rencji Episkopatu Polski, abp Józef Michalik. Dokument w tej sprawie pod­pisał Jan Paweł II 1 października 2004 roku. Kościół ten jest równocześnie sanktuarium maryjnym. Na głównej ścianie ołtarzowej umieszczona jest cudami słynąca kamienna rzeźba MB Łokietkowej z 1260 r., zwanej również „Uśmiech­niętą”. Piel­grzymowali do niej królowie, m.in. św. Jadwiga.


W Jasienicy Rosielnej, odbył się pogrzeb śp. Henryka Janusza, ojca Księdza Stanisława, dzie­kana Dy­now­skiego. Mszy świętej (o godz. 14.20) kon­cele­bro­wanej przez kilkudziesięciu kapłanów, przewodniczył ks. inf. Stanisław Zygarowicz z Przemyśla, a kazanie wygłosił ks. Marian Balicki, proboszcz i kustosz San­ktua­rium św. Józefa w Nisku.

7 września

Ks. bp Adam Szal kontynuował wizytację parafii Dobra, m. in. odwie­dzając kościół dojazdowy w Czercach. Wieczorem rozpoczął wizy­tację parafii Cie­plice-Rudka. Podczas Mszy świętej odprawionej o godz. 17.00, Ksiądz Biskup udzielił sakramentu Bierzmowania 53 osobom. Po Zakończeniu Eucharysti miał spotkanie ze wszystkimi grupami działającymi na terenie parafii.


Zmarł tato ks. prał. Stanisława Janusza, proboszcza i dziekana Dy­now­skiego. Pogrzeb odbędzie się 8 września br. w Jasienicy Rosielnej, o godz. 13.30. Msza święta w kościele parafialnym o godz. 14.00.

6 września

Trwa wizytacja kanoniczna dekanatu Sieniawskiego.
Dzisiaj ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą w Dobrowicy (filia parafii Ko­lo­nia Pol­ska), spotkał się z nauczycielami i uczniami w szkole oraz nawiedzil parafialny cmentarz.

O godz. 17.00 uroczystą Mszą świętą ropoczął wizytację parafii Dobra. Podczas Eucharystii udzielił sakramentu Bierzmowania 23-osobowej grupie młodzieży.

5 września

Ks. abp Józef Michalik przebywa dziś w Tomaszowie Mazowieckim, na jubiluszowym spotkaniu kolegów studiujących na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie [obecnie Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego].


Ks. bp Adam Szal rozpoczął wizytację kanoniczną dekanatu Sieniawskiego. Wieczorem odprawił Mszę świętą w kościele parafialnym w Kolonii Polskiej, podczas której udzilił Bierzmowania 57 osobom. Po Eucharystii spotkał się z członkami grup apostolskich działających w parafii.


Nadesłane z wakacji:
"Pełnić służbę Bogu i Polsce...", pod takim hasłem 60-u harcerzy i harcerek od 16 do 22 sierpnia br. uczestniczyło w Obozie Letniej Akcji Szkoleniowej Chorągwi Podkarpackiej Związku Harcerstwa Polskiego w ośrodku ZHP "Berdo" w Myczkowcach.

Zgodnie ze Statutem [uchwalony 2001 r.] system wychowawczy harcerzy "opiera się na normach moralnych, wywodzących się z uniwersalnych, kulturowych i etycznych wartości chrześcijańskich". [Rozdz. 2, § 2, p. 3 Statutu ZHP]. Dziś nie tylko trzeba zwracać uwagę na wyposażenie drużynowych i instruktorów w podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do pracy z dziećmi i młodzieżą w drużynach zuchowych czy harcerskich. Przygotowanie kadry instruktorskiej to nauka pracy w grupie i odpowiedzialności za innych. To również wychowanie duchowe i religijne młodych ludzi. Akcja szkoleniowa w Myczkowcach obejmowała Kurs drużynowych gromad zuchowych i drużyn harcerskich oraz Kurs Kadry Kształcącej. Zajęcia z podstaw prawnych, metodyki zuchowej i harcerskiej oraz komunikacji interpersonalnej prowadziły: dh. hm. Krystyna Chowaniec, hm. Kamila Frydrych oraz hm. Lidia Mackiewicz-Adamska. Nie zabrakło też zagadnień związanych z wychowaniem religijnym w drużynie harcerskiej. W jaki sposób mówić o Bogu i jak kształtować postawę prawdziwego harcerza-chrześcijanina oraz ćwiczenia z metod aktywizujących prowadził ks. pwd. Tomasz Latoszek. Modlitwa na początek i zakończenie dnia towarzyszyła wszystkim uczestnikom obozu.

Wielkim dziękczynieniem Panu Bogu za czas spotkań harcerskich była Msza święta celebrowana na łodzi - ołtarzu przygotowanym przez uczestników kursu. Na koniec wszyscy harcerze i zaproszeni goście polecili się opiece Matki Najświętszej i wstawiennictwu patrona harcerzy bł. ks. phm Stefana Frelichowskiego.

W galerii Foto-aktualności kilka zdjęć z uroczystego zakończenia szkolenia.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu