Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 października

Krasiczyn. O godz. 16.00 na Zamku Krasiczyńskim rozpoczęła się uroczystość przywrócenia do kultu odrestaurowanej kaplicy w „Baszcie Boskiej”. Na uroczystość przybył p. Lech Kaczyński – Prezydent RP, p. Ewa Draus – Wojewoda Padkarpacki, p. Dariusz Iwaneczko Wicewojewoda, p. Robert Choma – Prezydenta Przemyśla, Arcybiskupi obu obrządków: ks. abp Józef Michalik – Metropolita Przemyski i Przewodniczący KEP, ks. abp Jan Martyniak – Metropolita Przemysko-Warszawski obrządku greckokatolickiego, Parlamentarzyści, Władze Samorządowe, przedstawiciele różnych resortów, zaproszeni goście oraz wierni zgromadzeni na dziedzińcu zamkowym.
Głównym punktem uroczystości była Msza święta pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, w której wzięli udział: Metropolita Przemysko-Warszawski, ks. prał. Roman Indrzejczyk – kapelan Prezydenta, ks. prał. Wacław Partyka – Wikariusz Generalny, ks. prał. Józef Bar – Oficjał Sądu Metropolitalnego, ks. Bartosz Rajnowski – Kancelerz Kurii, ks. Edward Sobolak – Ekonom Archidiecezji, ks. prał. Mieczysław Rusin – Archiprezbiter Przemyski, ks. prał. Stanisław Bartmiński – emerytowany proboszcz oraz miejscowy Proboszcz ks. Wiesław Kałamarz. Okolicznościową homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Obecny był również ks. prał. Zbigniew Suchy – redaktor naczelny Przemyskiej Edycji NIEDZIELI, który dokumentował uroczystość.

PrzemyślPlac Niepodległości.
O godz. 19.00 nastąpiło odsłonięcię i poświęcenia pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II. Uroczystość odbyła się z udziałem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, Metropolity Przemyskiego ks. abpa Józefa Michalika oraz Metropolity Przemysko-Warszawskiego Obrządku Greckokatolickiego ks. abpa Jana Martyniaka. Po odegraniu hymnu Państwowego i przeglądzie poddodziałów Wojska Polskiego, Prezydent RP dokonał wręczenia orderów i odznaczeń państwowych 10 weteranom zasłużonym dla Ojczyzny oraz przemówił do zgromadzonych. Następnie było odsłonięcie pomnika, okolicznościowe przemówienia i część liturgiczna, na którą złożyło się czytanie Pisma świętego, przemówienia obydwu Arcybiskupów, obrzęd pobłogosławienia monumentu i modlitwa wiernych. Oprawę muzyczną zapewnił Archidiecezjalny Chór „Magnificat” pod dyrekcją ks. prał. dra Mieczysława Gniadego oraz orkiestra wojskowa. Na zakończenie wspólnie odśpiewano „Barkę”.
Więcej można przeczytać na stronie.

Od celebracji Mszy świętej w Hureczku o godz. 18.00, ks. bp Marian Rojek rozpoczął wizytację parafii Hurko. Po Mszy świętej Ksiądz Biskup przeprowadził wizytację kancelarii parafialnej w Hurku. Dzisiaj również zakończyły się Misje święte w tej parafii prowadzone przez ks. Piotra Buka z Sanoka.

Jarosławpw. NMP Królowej Polski
Z okazji 30-lecia parafii, ks. bp Adam Szal przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej o godz. 18.00 i wygłosił okolicznościową homilię. Podczas Eucharystii Ksiądz Biskup pobłogosławił nowe organy elektronowe. Wiecej na stronie internetowej parafii.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu