Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 czerwca

Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

Najświętsze Serce Jezusa
zmiłuj się za nami!Księża Biskupi Przemyscy uczestniczą w 340. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbywa się w miejscu urodzenia św. Jacka Odrowąża – w Kamieniu Śląskim. Okazją jest obchodzona w tym roku 750. rocznica śmierci tego Świętego.
Zob. www.episkopat.pl

Zamieszczmy PROGRAM UROCZYSTOŚCI ku czci św. Andrzeja Boboli na „Bobolówce”Strachocinie16-17 czerwca 2007 z racji 69. rocznicy sprowadzenie relikwii z Rzymu do Polski.

16 czerwiec br. [sobota]

  • godz. 18.00 – prośby i modlitwy do św. Andrzeja Boboli
  • godz. 18.20 – – Modlitwa różańcowa
  • godz. 18.45 – Msza świeta z kazaniem

17 czerwiec [niedziela]

  • godz. 10.15 – występ Orkiestry Młodzieżowej z Jaćmierza
    godz. 10.45 – powitanie ks. kard. Kazimierza Świątka i wprowadzenie na „Bobolówkę”
  • godz. 11.00 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. kard. Kazimierza ŚwiątkaJego Eminencja Kazimierz kard. Świątek, Arcybiskup Metropolita Mińsko-Mohylewski na emeryturze Administrator apostolski Diecezji Pińskiej. Kardynał Kazimierz Świątek urodził się w roku 1914 w Estonii. Ochrzczony został w Rydze. Mając 3 lata, wraz z rodziną został zesłany na Syberię. Po powrocie wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Pińsku. 8 kwietnia 1939 r., otrzymał święcenia kapłańskie i został skierowany do pracy w mieście Prużany. W wyniku prześladowań religijnych aresztowano go i skazano na karę śmierci. Przez dwa miesiące siedział w celi śmierci. Wojna, która rozpoczęła się w 1941 r., przeszkodziła w wykonaniu wyroku. Jednak w 1944 r. młody kapłan znowu został aresztowany i zesłany na 10 lat łagrów, gdzie ciężko pracował – najpierw na Syberii, a później na Biegunie Północnym, w Incie koło Workuty.
Po wyjściu na wolność w 1954 r. powrócił do Pińska. Nareszcie nastąpiła długo oczekiwana chwila, kiedy można już było odprawiać Msze święte w kościele.
Dzięki oddanej i ofiarnej pracy księdza Kazimierza Świątka została odbudowana katedra w Pińsku – z pewnością była to jedna z pierwszych odbudowanych świątyń na Białorusi.
Aktywność duszpasterska ks. prałata Kazimierza Świątka, jego oddanie się sprawie Kościoła, nieprzeciętne umiejętności organizacyjne, autorytet i szacunek wśród duchowieństwa nie pozostały bez uwagi ze strony Stolicy Apostolskiej.
W wieku 77 lat, nowy Metropolita rozpoczął swoją pracę jako biskup. W 1994 r. Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł go do godności kardynalskiej – jest to odznaka najwyższa, jaka może być udzielona duchownemu w Kościele. To uznanie zasług nie tylko utalentowanego kapłana i biskupa, lecz również mężnego świadka wiary. Jest to także uznanie pozycji Kościoła na Białorusi i jego roli w dziele Kościoła Powszechnego.
14 czerwca 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI przyjął prośbę o zwolnienie z pasterskiego kierownictwa Mińsko-Mohylewską Archidiecezją Jego Eminencji kardynała Kazimierza Świątka zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego, kan. 401, § 1.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu