Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 maja

O godz. 8.00 ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą z homilią w kościele filialnym pw. Krzyża ŚwiętegoJudaszówce (parafia Jelna ). O godz. 9.30 miało miejsce spotkanie z Dyrekcją, Nauczycielami i Uczniami Szkoły Podstawowje w Jelnej. Złożono też wizytę dwom osobom chorym mieszkającym na terenie parafii, a następnie o godzinie 12.00 odbyło się modlitewne spotkanie na cmentarzu parafialnym. W trakcie spotkania ze wspólnotą zakonną Ojców Bernardynów pracujących w parafii została poświęcona kaplica domowa.

Po południu, o godz. 18.00 rozpoczęła się wizytacja parafii pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi PannyLeżajsku (OO. Bernardyni). Po Mszy świętej odbyło się spotkanie z przedstawicielami grup dziłającymi na terenie parafii.

Dzisiaj w Strachocinie na „Bobolówce” odprawiona została Msza święta dla uczczenia 350. rocznicy męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli. Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. abp Józef Michalik, ktory wygłosił także okolicznościową homilię. Wśród licznie zgromadzonych wiernych (około 2 000) było 30 kapłanów, wśród nich 6 Jezuitów. Do Strachociny na uroczystości św. Andrzeja przybyli także nowicjusze jezuiccy z Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy (45). Podczas Eucharystii śpiewał parafialny chór z Albigowej.

Ks. bp Marian Rojek wizytował parafię Iskrzynia. O godz. 18.00 odprawił Mszę świętą z kazaniem i udzieleniem sakramentu Bierzmowania. Po Eucharystii spotkał się z grupami parafialnymi.

Dzisiaj odbyły się dekanalne rozgrywki ministrantów dekanatu Dynów w piłke nożną. Wzięło w nich udział 7 parafii: Harta, Dylągowa, Dynów, Siedliska, Wara, Wesoła oraz gospodarze parafia Hłudno. Po Nabożeństwie Słowa Bożego o „Ministrancie jako świadku Chrystusa” ministanci wyszli do rywalizacji. I miejsce uzyskali po rzutach karnych ministaranci z Dynowa, II miejsce Dylągowa, III ministranci z Harty. Nagrody ufundowali księża z całego dekanatu: piłki oraz pamiątkowe puchary. Rozgrywki były dobrą okazją do wzrostu w duchowości ministranckiej. „Króluj nam Chryste”. Nadesłał ks. Stanisław Sygnarowski, opiekun ministrantów dekanatu Dynów.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu