Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 lutego

Kolejnym spotkaniem w tym tygodniu – była doroczna Narada Wydziału Dusz­pas­terskiego, która zgodnie z ogłoszeniem odbyła się w Domu Biskupim o godz. 14.00. Spotkaniu przewodniczył Ksiądz Arcybiskup Metropolita Prze­myski. Obecni byli Księża Biskupi: Adam SzalMarian Rojek oraz prawie wszyscy referenci poszczególnych duszpasterstw. Tematem spotkania było pod­su­mo­wanie pracy duszpasterskiej w ubiegłym roku, który przeżywaliśmy pod hasłem: „Przywracajmy nadzieję ubogom”. Referujący duszpasterze składali krótkie, pisemne sprawozdania. Na zakończenie, po wspólnej modlitwie Księża Biskupi udzielili pasterskiego błogosławieństwa.

7 lutego

Zgodnie z zapowiedzią, w „Collegium Marianum” w Przemyślu odbyło się dzisiaj spotkanie formacyjne Dekanalnych Duszpasterzy Młodzieży, które zostało zwołane i było prowadzone przez duszpasterza młodzieży, ks. prał. Tadeusza Białego. W spotkaniu wzięli udział: ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski, Biskupi pomocniczy: ks. bp Adam Szalks. bp Marian Rojek, ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny, ks. prał. Tadeusz Kocór, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej, księża moderatorzy ruchów i asystenci stowarzyszeń katolickich oraz duszpasterze dekanalni. Gościem spotkania był ks. prał. Stanisław Grad z diecezji łódzkiej. Po modlitwie i refleksji pastoralnej Księdza Arcybiskupa Metropolity, zostały wygłoszone dwa wpro­wa­dze­nia do dyskusji. Ks. bp Rojek wygłosił refleksję: „Przypatrzmy się naszej kapłańskiej tożsamości”, a ks. ks. bp Szal – „Przypatrzmy się naszej duszpasterskiej posłudze”. Po tych wystąpieniach dyskutowano o różnych formach duszpasterskiego posługiwania w odniesieniu do formowanej młodzieży. Druga część spotkania była poświęcona przygotowaniu XIV Spotkania Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które odbędzie się w dniach 30 marca do 1 kwietnia 2007 roku. Szczególy dotyczące SMAP Brzozów'2007 będą publikowane na stronie interenetowej: www.mlodzi.przemysl.opoka.org.pl

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu