Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 grudnia

25. Rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
W wielu świątyniach odbywały się modlitwy w intencji naszej Ojczyzny oraz organizowane były sympozja.

W Krośnie w parafii pw. św. Piotra i Jana z Dukli odbyło się zapowiadane wcześ­niej sympozjum na temat: „Stan wojenny w Polsce południowo-wschod­ niej”. O godz. 9.30 ks. abp Józef Michalik przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej, podczas której wygłosił okolicznościową homilię. Pełny program znaj­duje się na zamieszczonym plakacie.

W parafii pw. Miłosierdzia BożegoPrzemyślu, podczas Mszy świętej obrzędowej z kazaniem, ks. bp Adam Szal udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania 66 osobom.

12 grudnia

Z okazji 25. ROCZNICY WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO W POLSCE, Rada Miasta Jarosławia, Burmistrz Miasta Jarosławia, Zarząd Regionu Ziemi Przemyskiej NSZZ SOLIDARNOŚĆ oraz Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym zorganizowali w Jarosławiu obchody rocznicowe. O godz. 10.00 w kościele rektorskim pw. św. Mikołaja [Opactwo Sióstr Benedyktynek] została odprawiona koncelebrowana Msza święta w intencji Ojczyzny pod prze­wod­nictwem ks. abpa Józefa Michalika. Po zakończeniu Eucharystii zło­żono wieńce i wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sł. B. Księdza Jerzego Popiełuszki.

W ramach uroczystości wystąpił o godz. 12.00 Zespół Muzyki Sakralnej LUMEN z Kalisza z programem: POP-ORATORIUM „MIŁOSIERDZIE BOŻE” – Słowa Św. Faustyny Kowalskiej. Natomiast o godz. 16.00 w sali widowiskowej MOK w Ja­ros­ła­wiu odbędzie się koncert „TEN KRAJ JEST INNY OD WSZYSTKICH”.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu