Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 listopada

Ks. abp Józef Michalik wizytował dzisiaj obydwie parafie w Dukli:
        parafię pw. św. Marii Magdaleny [Fara]
        oraz pw. św. Jana z Dukli [Bernardyni].

W Ojców Bernatrdynów o godz. 15.00 Ksiądz Arcybiskup sprawował Eucharystię z udzie­le­niem sakramentu Bierzmowania i oko­licz­noś­ciową homilią. Sakra­ment przy­jęło 38 gimnazjalistów.

O godz. 17.00 Metropolita Przemyski wizytował parafię farną. Odprawił Mszę świętą, wygłosił kazanie i udzielił sakramentu Bierzmowania 155 młodym parafianom oraz spotkał się z grupami apostolskimi.

Po uroczystości Ksiądz Arcybiskup dokonał podsumowania wizytacji w gronie kapłanów dekanatu.

W dniu dzisiejszym ks. bp Marian Rojek zakończył wizytację dekanatu Łańcut I. O godzinie 10.00 odprawił Mszę świętą w kościele parafialnym w Krzemienicy, w której uczestniczyli nauczyciele, dzieci i młodzież miejscowych szkół, a następnie uczestniczył w krótkiej akademii z okazji zbliżającego się Święta Niepodległości i spotkał się z nauczycielami.
Po południu o godz. 14.00 również w Krzemienicy, odbyło się spotkanie Księ­dza Biskupa z kapłanami wizytowanego dekanatu. W krótkim pod­su­mo­waniu Ksiądz Biskup podziękował kapłanom za życzliwą braterską atmosferę podczas wizytacji, a nade wszystko za trud pracy duszpasterskiej, podejmowanej w poszczególnych parafiach, zapewniając jednocześnie o modlitewnej pamięci. W imieniu kapłanów dekanatu Łańcut I podziękowanie Księdzu Biskupowi złożył Dziekan ks. prał. Władysław Kenar, podkreślając trud i zaangażowanie Dos­toj­nego Gościa w czasie wizytacji, jak również za życzliwość, której doświadczyli kapłani podczas wizytacji. Na koniec spotkania Ksiądz Biskup wszystkim ze­bra­nym kapłanom udzielił pasterskiego bło­go­sła­wieństwa.
[Nadesłał: ks. Marek Cecuła].

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu