Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości15 września

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej
Ks. abp Józef Michalik przewodniczył uroczystości nadania imienia św. Jana Kantego Zespołowi Szkół w Tryńczy. O godz. 9.30 Ksiądz Arcybiskup odprawił Mszę świętą w miejscowym kościele, podczas której udzielił sakramentu Bierz­mo­wania 38 młodym parafianom. Dalsze uroczystości odbywały się w szkole.

Podobna uroczystość odbyła się w Dubiecku. Publiczne Gimnazjum w Dubiecku otrzymało dzisiaj imię Jana Pawła II. Mszy świętej odpustowej odprawionej w kościele parafialnym o godz. 11.00 przewodniczył ks. bp Adam Szal, który wygłosił kazanie i poświęcił sztandar szkoły. Po Mszy świętej Ksiądz Biskup po­bło­goslawił budynek szkoły oraz przewodniczył uroczystemu nadaniu imienia.

Na cmentarzu o godzinie 16.00, przy licznie zgro­ma­dzonych wier­nych, Ksiądz Biskup do­konał poś­więcenia nowej ka­plicy cmen­tarnej.

Ks. bp Marian Rojek przewodniczył sumie odpustowej w Sanktuarium Matki Bożej BolesnejJarosławiu [Ojcowie Dominikanie]. On też wygłosił oko­licz­nościową homilię.

O godz. 17.00 w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Przemyślu [Oj­co­wie Reformaci], rozpoczęła się jubileuszowa uroczystość 125-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Serafitek. Mszę świętą odprawił i wygłosił homilię ks. bp Adam Szal. Więcej o tym zgromadzeniu zakonnym można przeczytać tutaj.

W Archikatedrze Przemyskiej dobiega końca nowenna przed uroczystym ob­cho­dem 240. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Jackowej w najbliższą niedzielę. Codziennie uczestniczą w niej pielgrzymi z parafii Miasta [każdego dnia inne wspólnoty]. Okolicznościowe konferencje głosi ks. prał. Zbigniew Suchy. Dzisiaj uroczystej Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. bp Marian Rojek.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu