Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 sierpnia

W ubiegła niedzielę 6 sierpnia br. Akcja Katolicka Archiprezbiteratu Łańcuckiego zorganizowała w Błażowej FESTYN RODZINNY pod hasłem „Kochany bracie, kochana siostro...”. Festyn był jednocześnie I Przeglądem Piosenki Oa­zowo-Pielgrzymkowej. Wspólna zabawa kilkutysięcznej rzeszy uczestników była wzorem dobrej rozrywki. Pokazała ona, że można świetnie się bawić bez uży­wania alkoholu.

Przygotowaniem imprezy kierowali p. Jacek Bartman, odpowiedzialny za pracę Akcji Katolickiej w Archiprezbiteracie oraz p. Tadeusz Rogowski z Zarządu Die­cez­jal­nego Akcji. W organizację włączyły się wszystkie POAK z Archiprezbiteratu Łańcuckiego, a gospodarzami byli członkowie AK z dekanatu błażowskiego z p. Stanisławem Kruczkiem. Uroczystość zaszczycili swą obecnością: ks. prał. Józef Niżnik asystent diecezjalny AK, p. Kazimierz Kryla, prezes DIAK, księża asystenci POAK z dekanatów: Dynów, Leżajsk 1, Leżajsk 2, Łańcut 1, Łańcut 2, Przeworsk 1, Przeworsk 2, Żołynia oraz Błażowa, z dziekanem ks. prał. Mi­chałem Drabickim na czele. Był także przyszły proboszcz błażowski – ks. Jacek Rawski. Przybyli także na to spotkanie przedstawiciele wladz sa­mo­rzą­dowych. Podczas festynu wystąpił Zbigniew Wodecki, który uatrakcyjnił spot­kanie. Wspólne spotkanie rejestrowała Telewizja «Trwam».

Kilka zdjęć z tej imprezy można obejrzeć na naszej stronie w dziale „galeria zdjęć”, a więcej będzie na stronie Akcji Katolickiej.

8 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik nadal przebywa w Warszawie.


Świętujemy dzisiaj wspomnienie liturgiczne św. Do­minika, założyciela Zakonu Kaznodziejskiego [do­mi­ni­kanie]. W naszej Archidiecezji, Ojcowie Dominikanie ma­ją swoje placówki w Jarosławiu [sanktuarium MB Bo­lesnej] i Borku Starym [sanktuarium MB Boreckiej].


Obszerny życiorys św. Dominika Guzmana, w tłu­ma­cze­niu o. Jacka Salija OP możemy przeczytać tutaj.

7 sierpnia

Ks. abp Józef Michalik przebywa dzisiaj w Warszawie w siedzibie KEP.

W Bliznem o godz. 18.00 została odprawiona koncelebrowana Eucharystia pod­czas zgrupowania „Młodych Kolporterów” – ministrantów roz­pro­wa­dza­jcych w swoich parafiach Tygodnik «Niedziela». Mszy świętej przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny. Ponadto kon­ce­le­bro­wali: ks. prał. Mieczysław Rusin, proboszcz Archikatedry, ks. prał. Zbigniew Suchy – redaktor Przemyskiej „Niedzieli”, ks. Stanisław Waw­rzko­wicz, proboszcz parafii, ks. Józef Suchy, Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Li­tur­gicznej, ks. Andrzej Więcek oraz ks. Piotr Wojnar, miejscowy Wikariusz. We Mszy świętej uczestniczyli klerycy, animatorzy, ministranci i schola – uczest­nicy zgrupowania oraz parafianie Bliznego. Uroczystość była transmitowana przez Krośnieńskie Studio Archidiecezjalnego Radia «Fara».

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu