Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 lipca

XIII niedziela zwykła w ciągu roku
W niektórych parafiach naszej Archidiecezji obchodzi się dzisiaj uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej, zwanej w polskiej tradycji „Jagodną”.

W Zahutyniu ogodz. 15.00 ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski dokonał uroczystego poświęcenia odremontowanego kościoła parafialnego [kon­se­kracji] oraz namaścił nowy ołtarz, na którym sprawowana jest Eucharystia.

W Jasieniu k. Ustrzyk Dolnych, było zakończenie uroczystości koronacyjnych i od­pust parafialny. Uroczystę Mszę świętą, dziękczynną za 35 lat pobytu księży Michalitów na bieszczadzkiej ziemi oraz za wczorajszą koronację odprawił ks. abp senior Ignacy Tokarczuk.

W Sanktuarium Maryjnym w Chłopicach, uroczystą sumę odpustową z ka­za­niem odprawił o godz. 11.30 ks. bp Marian Rojek.

W Zagórzu k. Sanoka uroczystościom odpustowym przewodniczył ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny.

1 lipca

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbywał się dzisiaj wstępny egzamin na pierwszy rok studiów filozoficzno-teologicznych. Kandydaci pisali wypracowanie z języka polskiego oraz ustnie odpowiadali na pytania z ogólnej wiedzy religijnej. Polecamy ich naszej modlitwie.

W dzisiejszą sobotę o godzinie 18.00 odbyła się Ko­ro­nacja Obrazu Matki Bożej BieszczadzkiejJasieniu. Dokonał jej, podczas uroczystej Mszy świętej z kazaniem – ks. abp Józef Michalik. Ko­rony, które nałożył na Obraz Metropolita Przemyski, były pobłogosławione przez Benedykta XVI, podczas jego majowej podróży do Polski.

Szczegóły dotyczące uroczystości w aktualnościach
na stronie jasieńskiej parafii
.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu