Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 czerwca

Wspomnienie św. Antoniego z Padwy
4 parafie naszej Archidiecezji mają za patrona Świętego Cudotwórcę z Padwy: Przemyśl – Reformaci, Jedlicze, SieteszSośnica Jarosławska. Ponadto, niektóre [np. Hyżne] świętują dziś drugorzędny odpust św. Antoniego.

Ks. bp Adam Szal przebywał dzisiaj w Hyżnem, gdzie podczas sumy od­pus­towej o godzinie 18.00 udzielił sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Hyżne. Dylągówka. Grzegorzówka i Szklary. Razem sa­kra­ment ten przyjęło po­nad 100 osób.

Natomiast ks. bp Marian Rojek bierzmował dziś młodzież o godz. 18.00 w pa­rafii Żurawica Górna.

12 czerwca

W parafii pw. św. Józefa w Tarnawcu, podczas Mszy świętej o godz. 18.00, ks. bp Adam Szal udzielał sakramentu Bierzmowania.

11 czerwca

Uroczystość Trójcy Świętej.
Ks. abp Józef Michalik wizytuje dziś parafię Dwernik w dekanacie lutowiskim. O godz. 8.30 odprawił Mszę świętą w kościele parafialnym, a o godz. 10.00 na dojeździe w Chmielu. Uroczystą sumę z udzieleniem 7 oso­bom sakramentu Bierz­mo­wania Ksiądz Arcybiskup odprawił w kolejnym kościele dojazdowym, w Za­twar­nicy. Wszędzie wygłosił okolicznościowe homilie i roz­ma­wiał z wiernymi.

Wieczorem, o godz. 17.00 Metropolita Przemyski zwizytował kolejną parafię dekanatu – Wetlinę.

Większość Księży Neoprezbiterów odprawiało dzisiaj prymicyjne Msze święte w swoich parafiach. W Sufczynie k. Birczy prymicyjne kazanie wygłosił ks. bp Adam Szal, a w Dąbrówkach k. Łańcuta – ks. bp Marian Rojek.

Srebrny Jubileusz Kapłaństwa świętował dzisiaj proboszcz archikatedry ks. prał. Mieczysław Rusin. Podczas Mszy świętej o godz. 11.30, wraz ze wspólnotą parafialną, dziękował Panu Bogu za łaskę kapłaństwa.

W kościele parafialnym pw. Nawiedzenia NMP w Lesku młodzież klas III gimnazjalnych z parafii Lesko, Bezmiechowa i Jankowce (w liczbie 120 osób) otrzy­mała sakrament Bierzmowania z rąk ks. bpa Adama Szala. Przez trzy­letnią formację oraz trzydniowe zamknięte rekolekcje w ośrodku w Maćkowicach przygotowywali się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Na tej drodze towarzyszyli im katecheci: ks. Marek Zarzyczny, katechetka Elżbieta Klus oraz ks. Tomasz Podolak. Ksiądz Biskup w homilii skierowanej do kandydatów do bierzmowania, rodziców i wszystkich zgromadzonych zachęcał do mężnego wyz­na­wa­nia wiary oraz mówił o potrzebie świadczenia o Chrystusie w dzisiejszym świecie. Wymowny w tym względzie był przykład o znalezionym krzyżu z około 9. z wygrawerowanym napisem: „ŚWIATŁO, ŻYCIE, ZWYCIĘSTWO” i zwracając się do Bierzmowanych zadał pytanie: „Co umieściłbyś na krzyżu, który masz na sobie?” Młodzież w podziękowaniu za udzielony sakrament bierzmowania za­pew­niła o świadczeniu o swej dojrzałości chrześcijańskiej w osobistym życiu. [ralacja. ks. Tomasz Podolak]

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu