Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości12 maja

Przed południem Ks. bp Adam Szal wizytował parafię pw. Miłosierdzia Bo­żego w Krośnie.

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację w Humniskach – Krzyżówka.

Ks. bp Adam Szal rozpoczął wieczorem wizytację parafi pw. Nawiedzenia NMP w Krośnie [Franciszkanie]. Podczas obrzędowej Mszy świętej z kazaniem udzielił sakramentu Bierzmowania 107 osobom. Program wizytacji przewiduje spotkanie Biskupa Wizytatora ze wszystkimi grupami apostolskimi działającymi przy parafii oraz z duszpasterzami, a także sprawdzenie kancelarii parafialnej. Więcej na stronie parafii franciszkańskiej www.krosno.franciszkanie.pl/

11 maja

Ks. bp Adam Szal [wizytacja dekanatu Krosno I]. Wieczorem podjął posługę w parafii pw. Miłosierdzia BożegoKrośnie – Białobrzegi. Podczas Mszy świę­tej udzielił sa­kra­mentu Bierz­mowania 33 osobom.

Ks. bp Marian Rojek [wizytuje dekanat brzozowski]. W parafii pw. Nie­po­ka­lanego Poczęcia NMPHumniskach – Krzyżówka, podczas Mszy świętej z oko­licz­noś­ciowym kazaniem udzielał sa­kra­mentu Bierz­mowania, a po­tem spo­tykał się z grupami parafialnymi.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu