Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości2 lutego

Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
O godz. 10.30 w Archikatedrze Przemyskiej święcenia biskupie z rąk abpa Jó­zefa Michalika przyjął ks. prał. Marian Rojek. Współkonsekratorami byli: ks. bp Kazimierz Górny z Rzeszowa i ks. bp Jan Ozga z Kamerunu, kolega kur­so­wy Nowoświęconego. Wobec wspólnoty zebranych biskupów z Polski, z Ukrainy i Słowacji, a także licznie zebranych kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych, nowy bis­kup ślubował między innymi, że chce wiernie pełnić powierzony mu urząd po­sługiwania, nieustannie głosić Ewangelię, strzec wiary, troszczyć się o wspólnotę Koś­cioła i być miłosiernym dla ubogich.

Materiał fotograficzny i tekst homilii zostanie opublikowany niebawem.

1 lutego

Herb ks. abpa Ignacego TokarczukaDzisiaj obchodzi swoje imieniny ks. abp Se­nior Ignacy Tokarczuk. Dostojnemu So­le­ni­zan­towi składamy najserdeczniejsze ży­cze­nia Bożego błogosławieństwa i wszelkiej po­myśl­ności. Niech «Bóg, który jest Miłością» – jak napisał w swoim zawołaniu biskupim Ar­cy­biskup So­lenizant – wspomaga go Swą łaską, Matka Najświętsza otacza płaszczem Swej opieki, a św. Ignacy Antiocheński wyprasza po­trze­bną pomoc na każdy dzień posługi.

           Ad multos annos!

Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu, zakończyło się Studium Proboszczowskie, w którym uczestniczyło 31 kapłanów. Przed po­łud­niem odbyła się dyskusja panelowa Nowego Oblicza Parafii [per il Mondo Migliore] na temat „Jak ożywić współodpowiedzialność za parafię?”. Po przerwie, ks. prał. Józef Bar, oficjał Sądu Metropolitalnego, przeprowadził zajęcia na temat: „Wy­bra­ne zadania proboszcza, Współpraca z sądem kościelnym”. O godzinie 12.00 ks. bp Adam Szal rozmawiał z uczestnikami na temat „Wizytacja biskupia i co z te­go wy­nika?”, a na zakończenie przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej i wygłosił homilię. Ostatnim punktem dzisiejszego dnia studium był wspólny po­si­łek, po którym kapłani powrócili na swoje placówki duszpasterskie.

Zbliża się Jubileusz 40. rocznicy Sakry Biskupiej ks. abpa Seniora Ignacego Tokarczuka. Z tej okazji, Ksiądz Arcybiskup Metropolita i Biskupi Pomocniczy wy­stosowali komunikat do diecezjan, który można pobrać tutaj.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu