Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 grudnia

W kaplicy Domu Sióstr Opatrzności Bożej przy ul. Krasińskiego 33 w Przemyślu o godz. 11.00 ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej żałobnej za zmarłą śp. Siostrę Sebastianę Moskwa, wieloletnią Przełożoną Generalną Zgro­ma­dzenia [1959-1971]. Homilię pogrzebową – z obszernym życiorysem Zmarłej – wygłosił ks. inf. Stanisław Zygarowicz. Pogrzeb odbył się o godz. 14.00 na przemyskim cmentarzu przy ul. Słowackiego, gdzie Ciało Zmarłej złożono do wspólnego grobu Zgromadzenia Opatrznościanek.

Ks. abp Józef Michalik wizytował dzisiaj parafię Bartkówka w dekanacie dy­now­skim. Odprawił Mszę świętą i wygłosił homilię oraz udzielił sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży. Spotkał się też z grupami apos­tolskimi dzia­ła­jącymi w parafii.

8 grudnia

Uroczystośc Niepokalanego Poczęcia NMP.
Dzisiaj mija 40. rocznica zakończenia Soboru Watykańskiego II. 8 grudnia 1965 roku zostały zakończone jego obrady. W niektórych katolickich uczelniach odbywały się okolicznościowe sypmozja. Podobne odbyło się na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Ks. abp Józef Michalik wizytował dzisiaj parafię Nozdrzec w dekanacie dy­now­skim. O godz. 11.00 odprawił odpustową sumę i wygłosił homilię. 32 osoby o­trzy­mały z jego rąk sakrament Bierz­mowania.
Po południu o godz. 15.00 Metropolita Przemyski poświęcił pomnik Jana Pawła II, a potem spotkał się z grupami apos­tolskimi dzia­ła­jącymi przy parafii. Prezentacja grup połączona była z występami zaproszonego chóru uniwersyteckiego z Rzeszowa, który koncertował po każdej prezentacji grupy. Występowały również dzieci przedszkolne przy­go­towane przez Siostry Dominikanki pracujące w parafii. Do godnego przebiegu wi­zytacji znacznie przyczynił się miejscowy laikat.

W Sanktuarium Matki Bożej Niepokalanej w kościele przemyskich Fran­cisz­kanów, odbyła się uroczystość odpustowa. O godz. 18.00 ks. bp Adam Szal odprawił sumę z kazaniem, podczas której udzielił sakramentu Bierzmowania około stuosobowej grupie młodzieży z miejscowej parafii oraz z parafii św. Antoniego w Przemyślu.

W «Collegium Marianum» w Przemyślu odbył się kolejny comiesieczny dzień formacji Ruchu Światło-Życie. O godz. 17.00 w kaplicy Domu została od­pra­wiona Msza święta koncelebrowana przez ks. Adama Wąsikaks. Marka Zajdla – moderatorów Ruchu, pod przewodnictwem i z homilią ks. prał. Wacława Partyki. Kaplica Centrum Formacji w Przemyślu jest pod wezwaniem Najswiętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. W drugiej części spotkania, ks. Piotr Kandefer prefekt WSD wygłosił konferencję ascetyczną dla czlonków Ruchu. Spotkanie zakończyło się Apelem Jasnogórskim.

cofnij -   6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu