Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości6 października

Mszą św. pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika rozpoczęła się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu.
„Nowy rok pracy formacyjnej to czas rozeznawania powołania do kapłaństwa, drogi za Chrystusem, która jest drogą do świętości wzorem wielkich przemyskich świętych i błogosławionych, wychowanków tego seminarium” – powiedział do zgromadzonych metropolita przemyski. „Warunkiem naśladowania Chrystusa jest pełna współpraca między Bogiem a nami. Nie należy przejmować się trudnościami i zbytnio je podkreślać, albo usprawiedliwiać się powiedzeniem, że czasy są trudne. Każda epoka ma swoje trudności i wyzwania. Nie ma łatwych czasów. Zadaniem powołanych do służby Bogu jest dawać życiem odpowiedź na współczesne bolączki chrześcijaństwa i wezwania Kościoła. Ciągle aktualne jest wezwanie do nowej ewangelizacji, przypomniane na nowo przez pap. Benedykta XVI, aby poprzez dzieło nowej ewangelizacji ożywić w Europie „zmęczone chrześcijaństwo” – podkreślał w homilii arcybiskup i apelował, aby w formacji do kapłaństwa każdy alumn postawił sobie świętość. jako cel swego życia. Czas seminaryjnej formacji poświęcić na zdobywanie odpowiedzialności, dojrzałości i samodzielności. Egoizm i pycha jest wrogiem rozwoju duchowego. Przezwyciężenie ich jest warunkiem rozwoju duchowego, podczas którego ma „umrzeć stary człowiek”. Maksymalizm jest drogą do świętości. Tylko ludzie dynamicznej osobowości i mocnego charakteru mogą zostać świętymi. W drodze do świętości należy nie tylko kierować się gorliwością ale i ewangelicznym realizmem. Stąd najpierw trzeba poznać siebie i uświęcić siebie, aby móc nieść pomoc innym. Nieufność wobec siebie, zaufanie Bogu a nie sobie, ćwiczenia duchowne, nieustanna modlitwa – to droga do sukcesu w życiu kapłańskim. Czyny zrodzone z modlitwy będą twórcze i wartościowe.

W czasie sesji inauguracyjnej zostało odczytane przez Prefekta Studiów ks. dra Janusza Trojnara sprawozdanie z działalności Seminarium za rok akademicki 2004/2005. Wykład inaufguracyjny, zatytułowany: „«Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka» (Ap 21,9). Zarys teologii miłości oblubieńczej w Eucharystii” – wygłosił ks. dr Piotr Kandefer. Chór klerycki pod dyrekcją ks. prał. Tadeusza Bratkowskiego, który dawał oprawę liturgiczną podczas Mszy świetej, na aulii wykonał „Gaude mater Polonia”„Gaudeamus igitur...”. Po wykładzie nastąpiła immatrykulacja 33 alumnów I roku seminarium (w tym jeden bazylianin). Nowi studenci wywodzą się z różnych środowisk społecznych, ale w większości związani byli z ruchami i stowarzyszeniami kościelnymi.

Zabierali też głos zaproszeni goście: ks. prof. dr hab. Stefan Koperek, Dziekan Wydziału Teologicznego PAT, który wręczył Księdzu Rektorowi Marianowi Rojkowi podpisaną umowę afiliacyjną z PAT-em na następne 10 lat; oraz ks. dr Jerzy Buczek, Rektor z Rzeszowa, który odczytał list Biskupa Rzeszowskiego, ks. dr Jan Biedroń, Rektor z Sandomierza oraz Przedstawicielka Urzędu Miasta, która odczytała list Prezydenta Przemyśla. Na zakończenie przemówił ks. abp Józef Michalik, który udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa.

Po części oficjalnej odbył się wspólny posiłek w refektarzu seminaryjnym. natomiast po krótkiej przerwie, księża wychowawcy i wykładowcy zgromadzili się na pierwszą w tym roku akademickim konferencję pedagogiczną.

W roku akademickim 2005/2006 będzie studiować w Instytucie Teologicznym w Przemyslu 166 alumnów z archidiecezji przemyskiej oraz 12 braci z zakonu Bazylianów. To już 318 rok akademicki w historii tego przemyskiego seminarium, którego m.in. absolwentem był św. bp Józef Sebastian Pelczar oraz błogosławieni: ks. Jan Balicki, ks. Bronisław Markiewicz i ks. Władysław Findysz.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu