Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości9 września

Początek Kongresu Eucharystycznego.
O godz. 17.30 we wszystkich świątyniach Archidiecezji Przemyskiej odezwały się dzwony na znak rozpoczęcia Kongresu Eucharystycznego. Kilkudziesięciu kapłanów z Księdzem Arcybiskupem Józefem MichalikiemBiskupem Adamem Szalem odprawiało o godz. 18.00 uroczystą Mszę święta o Krwi Najdroższej Zbawiciela. Homilię wygłosił ks. abp Michalik, ukazując na ścisły związek wydarzeń Wielkiego Czwartku i Ofiary Krzyżowej we Wielki Piątek.

Po Mszy świętej podjęły adorację siostry zakonne z przemyskich domów.

O godz. 20.00 rozpoczęła się adoracja prowadzona przez Archidiecezjalny Chór Magnificat. Wykonywali oni utwory o tematyce eucharystycznej, dając okazję od modlitewnej kontemplacji zgromadzonych wiernych.

O godz. 21.00 przed Chrystusem Panem pojawiła się przemyska młodzież zrzeszona w różnych grupach modlitewnych i ruchach. Kanonami Tezé i innymi pełnymi bogatej treści śpiewami.

Na tę godzinę czuwania przyszli również mieszkańcy Schroniska Świętego Brata Alberta ze swoim duszpasterzem ks. prał. Bronisławem Żołnierczykiem. Wzruszająca scena, jak 60 bezdomnych przyszło oddać cześć Jezusowi Eucharystycznemu, składając przed ołtarzem płonące świece.

Od godz. 21.30 do północy i potem od 1.30 do rana — czuwali przy Panu Jezusie wierni z przemyskich parafii. Zmieniali się co godzinę, pielgrzymując ze swymi duszpasterzami.

Na przełomie piątku i soboty, została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów pod przewodnictwem ks. prał. Wacława Partyki, który również wygłosił homilię. Intencją tej modlitwy były powołania kapłańskie i zakonne.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu