Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości3 kwietnia

Niedziela Miłosierdzia Bożego.
Zmarł ks. Franciszek Weselak emerytowany proboszcz z Grodziska k. Strzyżowa, kapłan diecezji rzeszowskiej pochodzący z Urzejowic.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Grodzisku k. Strzyżowa -eksporta w poniedziałek, 4 kwietnia o godz. 17.00; pogrzeb we wtorek, 5 kwietnia br. najpierw o godz. 9.00 w Grodzisku, a następnie ciało zostanie przewiezione do Urzejowic k. Przeworska, gdzie o godz. 12.30 zostanie odprawiona Msza święta i pogrzebanie ciała na cmentarzu parafialnym.

Wieczny odpoczynek, racz mu dać Panie...

***

O godzinie 18.00 w Archikatedrze została odprawiona Msza święta koncelebrowana za duszę Ojca Świętego Jana Pawła II przez kilkudziesięciu kapłanów, pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. On też wygłosił homilię, w której porównał obecną sytuacje Kościoła, do tej po pogrzebaniu Chrystusa. Było zwątpienie, niezaradność, stawiano pytanie co dalej? Ale Chrystus zmartwychwstał i umocnił wszystkich. Wierzymy, że i dzisiaj będzie podobnie. Chrystus Zmartwychwstał i pomoże swojemu Kościołowi. We wszy świętej wzięło udział kilka tysięcy Przemyślan.

***

Przed południem, ks. abp Józef Michalik rozpoczął wizytację kanoniczną dekanatu Jarosław III. Dzisiaj odwiedził parafię Jarosław - Szówsko, gdzie udzielał sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży oraz spotkał się z grupami apostolskimi działającymi w parafii.

W związku z wyjazdem do Rzymu na pogrzeb Ojca Świętego, wizytacja zostanie przerwana do najbliższej niedzieli.

***

W bazylice archikatedralnej w Przemyślu została odprawiona Msza św. dla pątników Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki z grup św. Józefa Sebastiana, św. Jacka i św. Kazimierza. Mszy św. przewodniczył ks. Tadeusz Biały, a homilię wygłosił ks. Zbigniew Suchy. Po zakończonej Eucharystii pątnicy udali się pod Krzyż Zawierzenia na Zniesieniu, gdzie modlili się Koronką do Miłosierdzia Bożego za śp. Ojca Świętego Jana Pawła II. Następnie, w Domu Katolickim „Roma”, dzielili się „święconką”.

***

Ks. bp Adam Szal wizytuje obecnie parafie dekanatu Przeworsk II. Dzisiaj odwiedził parafie w Zarzeczu k. Przeworska.

***

Kilka minut po północy zakończyła się w Archikatedrze Przemyskiej Msza święta, za śp. Jana Pawła II, której przewodniczył ks. abp Józef Michalik. Współ­kon­cele­browali również: ks. bp Adam Szal, Kanonicy Kapituły z ks. infu­łatem Zyga­rowiczem, pracownicy Kurii oraz duszpasterze parafii archi­kate­dralnej. W homilii, Metropolita ukazał zmarłego Ojca Świętego, jako człowieka Wiary. Dał też świadectwo swojego związku z Janem Pawłem II oraz wdzięczności wobec Papieża. Podziękował również wiernym, którzy napełnili bazylikę, za spontaniczny znak solidarności i trwanie na modlitwie podczas ciężkiej choroby Ojca Świętego oraz za przybycie na wieść o śmierci umiłowanego Papieża.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu