Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 października

21. rocznica święceń biskupich ks. abpa Józefa Michalika.

   Z okazji rocznicy przyjęcia Święceń Biskupich
Najdostojniejszemu Jubilatowi
składamy najserdeczniejsze życzenia
wraz z darem modlitwy.

Staramy się zawsze wypełniać słowa
„Módlcie się codziennie za Waszego Biskupa, aby był mocny w wierze,
odważny wobec zła i błędu,
wrażliwy i miłujący wszystkich,
cierpliwy i miłosierny”

wypowiedziane przez Sł. B. Jana Pawła II,
który 16 października 1986 roku
udzielił święceń biskupich naszemu
Księdzu Arcybiskupowi Metropolicie.

Niech Pan wspomaga Swoją łaską
Najdostojniejszego Jubilata.

Ad multos annos!

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację dekanatu Przemyśl III. O godz 9.00 spotkał się z uczniami i gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Hureczku [parafia Hurko]. Podobne spotkanie odbyło się o godz. 11.00 w parafii Jaksmanice.

W Warszawie odbył się pogrzeb śp. ks. prał. Zdzisława Peszkowskiego, kapelana Rodzin Katyńskich. Koncelebrowana Msza święta pogrzebowa została odprawiona o godz. 10.00 w Archikatedrze Warszawskiej pw. św. Jana Chrzciciela, której przewodniczył ks. abp Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski. Homilię pogrzebową, przygotowaną przez Księdza Prymasa Józefa kard. Glempa, odczytał ks. bp Piotr Jarecki. Po Mszy świętej, ciało Zmarłego Kapłana zostało przewiezione do budującej się świątyni Opatrzności Bożej i tam złożone w Krypcie Zasłużonych Polaków. W uroczystości wziął również udział p. Lech Kaczyński Prezydent RP. Metropolitę Przemyskiego rezprezentowali Księża Infułaci: ks. inf. Stanisław Zygarowicz oraz ks. inf. Julian Pudło. Byli obecni także: ks. prał. Bronisław Żołnierczyk oraz ks. prał. Andrzej Skiba – dziekan sanocki, skąd pochodził Zmarły Kapłan.
Więcej o pogrzebie można przeczytać na stronie Archidiecezji Warszawskiej.

W parafii Hucisko Jawornickie – w ramach wizytacji kanonicznej – ks. abp Józef Michalik o godz. 16.00 sprawdził księgi w kancelarii parafialnej, a o godz. 17.00 odprawił Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem. Podczas Eucharystii udzielał sakramentu Bierzmowania, a potem spotkał się z grupami parafialnymi.

Ks. bp Adam Szal wizytował parafię Szczepańcowa. Przed południem o godz. 11.00 odprawił Mszę świętą dla uczniów nauczycieli miejscowej szkoły, a następnie przewodniczył modlitwie za zmarłych na cmentarzu.
Wieczorem, o godz. 17.00 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Bierzmowania 40 młodym parafianom. Spotkał się także z grupami działającymi w parafii.

Hurko. O godz. 18.00 została odprawiona uroczysta suma odpustowa z kazaniem, której przewodniczył ks. bp Marian Rojek. Podczas Eucharysti Ksiądz Biskup udzielił sakramentu Bierzmowania 35 młodym osobom oraz dokonał wprowadzenia relikwii św. Jadwigi Śląskiej – patronki parafii. Muzyczną oprawę zapewnił Archidiecezjalny Chór MAGNIFICAT pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego oraz orkiestra dęta z Medyki. Uroczystość była transmitowana przez Radio FARA. Na zakończenie odbyło się spotkanie z grupami parafialnymi.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu