Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 sierpnia

Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
W trzech parafiach naszej Archidiecezji święto patronalne [odpust]: w Dynowie, RadymnieRymanowie.

Lecka [dek. Błażowa]
Odbył się dzisiaj pogrzeb śp. Cecylii KOCÓR, matki ks. prał. Tadeusza, Dyrektora Wydziału Nauki Katolickiej. Na placu przy kościele parafialnym została odprawiona koncelebrowana Msza święta pod przezwodnictwem ks. bpa Adama Szala. Współkoncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów wraz z ks. bp. Marianem Rojkiem, ks. inf. Stanisławem Zygarowiczemks. prał. Tadeuszem Kocórem – synem Zmarłej. Kazanie pogrzebowe wygłosił ks. Franciszek Pelc, miejscowy proboszcz. W uroczystości wzięli ponadto udział pracownicy Kurii Metropolitalnej, Sądu Metropolitalnego, Katecheci i katechetki oraz wielu parafian Lecki i okolic.

9 sierpnia

Z dniem dzisiejszym rozpoczął oficjalne urzędowanie nowy Sekretarz Episkopatu Polski ks. bp Stanisław Budzik.

8 sierpnia

Przemyśl. Grzecznościową wizytę złożył dzisiaj, ks. abp. Józefowi Michalikowi, Metropolicie Przemyskiemu, ks. kard. Stanisław Nagy.

7 sierpnia

Wspomnienie liturgiczne bł. Edmunda Bo­ja­now­skiego, za­ło­ży­ciela Sióstr Słu­żeb­niczek, stało się okazją do szcze­gól­nej mo­dlitwy za to – naj­licz­niej re­pre­zen­towane w na­szej Ar­chi­diecezji – Zgro­madzenie.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu