Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości19 maja

Parafia św. IwonaIwoniczu Zdroju świętuje dzisiaj Złoty Jubileusz pow­stania. Uroczystościom przewodniczy ks. abp Józef Michalik, który o godz. 11.00 odprawił Mszę świętą koncelebrowaną z okolicznościowym kazaniem.

Ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierzmowania 50. młodym ludziom w kościele Ojców DominikanówJarosławiu, podczas Mszy świętej o godz. 18.00

18 maja

Przemyślu odbył się zjazd absolwentów Ośrodka Szkolno-Wy­cho­waw­czego dla Niesłyszacych. O godz. 9.00 w kościele Ojców Franciszkanów została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez duszpasterzy głuchoniemych, pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala. Okolicznościową homilię wygłosił ks. Artur Janiec. Po Eucharystii odbywały się dalsze etapy uroczystości: na Zamku Kazimierzowskim oraz w siedzibie szkoły.

Ks. bp Marian Rojek kontynuuje wizytację kanoniczną w parafii pw. MB Po­cie­szeniaKomborni.

Ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski wznowił wizytację dekanatu grabownickiego. O godz. 16.00 Ksiądz Arcybiskup odprawił w kościele do­jaz­dowym w Lalinie [parafia Grabówka] Mszę świętą z okolicznościowym kazaniem i udzieleniem sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży. O godz. 17.30 Me­tro­po­lita Przemyski odprawił nabożeństwo majowe przy kapliczce, na placu spalonego kościoła parafialnego w Grabówce oraz spotkał się z grupami apos­tol­skimi.

Kolejna parafia dekanatu Krosno II – Jabłonica Poska – przeżywa dzisiaj swoją wizytację kanoniczną. O godz. 18.00 ks. bp Marian Rojek odprawił Mszę świętą z udzieleniem sakramentu Bierzmowania, a następnie spotkał się z grupami parafialnymi.

13 maja 2007 roku odbyła się w Lubatowej Uroczystość stulecia istnienia Ochotniczej Straży Pożarnej. Swoje powstanie zawdzięcza ona Walentemu Stankowi – ówczesnemu kierownikowi Szkoły Powszechnej, który w 1907 r. powołał do życia na terenie wioski ochotniczą jednostkę straży pożarnej. Obecnie liczy ona 100 druhów, a jej komendantem jest druh Stanisław Jakieła.
Uroczystości jubileuszowe rozpoczęła uroczysta Msza święta, której przewodniczył i Słowo Boże wygłosił ks. dziekan prałat Marek Słysz– proboszcz parafii.
Po Eucharystii nastąpił przemarsz pocztów sztandarowych i zaproszonych Gości na miejscowy stadion sportowy. Tam miała miejsce druga część uroczystości, podczas której nastąpiło odznaczenie miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Złotą Odznaką Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polski. Resortowymi odznaczeniami różnego stopnia zostali również odznaczeni zasłużeni druhowie. Po okolicznościowych przemówieniach zaproszonych gości nastąpiła część artystyczna, w której brała udział Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubatowej, ludowy zespół „Lubatowianie” oraz uczniowie Szkoły Podstawowej. [Tekst i zdjęcia nadesłał p. Dariusz Stawarski].

17 maja

W ramach wizytacji parafii Ojców Bernardynów w Leżajsku, ks. bp Adam Szal spotkał się z Siostrami Kanoniczkami Ducha Świętego. Potem było spotkanie w Szkołe Podstawowej nr 3 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego. O godz. 11.15 Ksiądz Biskup odprawił Mszę świętą z homilią w kościele filialnym w Hucisku a następnie poprowadził krótką modlitwę w kościele filialnym w Maleniskach.

Przed południem ks. bp Marian Rojek kontynuował wizytację parafii pw. MB Częs­to­chow­skiejIskrzyni.

O godz. 18.00 Mszą świętą z kazaniem i udzieleniem sakramentu Bierzmowania rozpoczął wizytację Komborni. Po Eucharystii spotkał się z grupami parafialnymi.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu