Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 kwietnia

Sobota Wielkanocna
CARITAS Archidiecezji Przemyskiej spotkała się dzisiaj na VI Dniu Wspólnoty. O godz. 10.00 w Jarosławskiej Kolegiacie zgro­ma­dzili się przed­sta­wi­ciele Szkolnych Kół Caritas wraz z opiekunami, do których przemawiał ks. Bronisław Wyczawski dyrektor Ośrodka w Rajskiem, a w sali parafialnej – członkowie Parafialnych Zespołów Charytatywnych, do których konferencję wygłosił ks. prał. Marian Bocho.
Centralną częścią spotkania była koncelebrowana o godz. 12.00 Eucharystia, której przewodniczył ks. prał. Józef Bar, Oficjał Sądu Metropolitalnego, a homilię wygłosił ks. Jan Smoła.

Po Mszy świętej zostały wręczone statuetki Dobrego Pasterza w sześciu kategoriach:

 • Ks. prał. Franciszek Rząsa
  w kategorii duszpasterz;

 • s. Agnieszka Pustelak felic.,
  w kategorii pracownik Caritas;

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na ręce Pani Dyrektor Marioli Ostrowskiej-Zajdel
  w kategorii instytucja współpracująca z Caritas Archidiecezji Przemyskiej;

 • Firma ITS z Rakszawy na ręce Panów Jana i Andrzeja Kuca
  w kategorii darczyńca;

 • Pani Zofia Szydłowska z Krosna
  w kategorii wolontariusz Caritas;

 • Pan Krzysztof Fil
  w kategorii dziennikarz.

Wspólna agapa zakończyła spotkanie ro­dziny Caritas.

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się robocze spotkanie przewodników i duszpasterzy Archidiecezjalnej Przemyskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasna Górę. Tematem spotkania było przygotowanie programu liturgiczno-ascetycznego tegorocznej pielgrzymki, której hasło pokrywa się z tematem roku duszpasterskiego: „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu