Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 listopada

Księża Michalici i Krośnieńska Kapituła Ko­le­giacka zapraszają na sympozjum naukowe na temat: „Media a wychowanie”. Odbędzie się ono w Miejscu Piastowym w dniach 17-18 listopada 2006 roku.
Szczegółowy program znajduje się na zamieszczonym plakacie.

9 listopada

8 listopada 2006 roku zmarł ks. Jan Kula, emerytowany proboszcz w Stanach [diec. sandomierska]. Eksporta odbędzie się 9 listopada o godz. 17.00.
Pogrzeb 10 listopada [piątek] o godz. 14.00 w Stanach.
Requiescat in pace!

Ks. bp Marian Rojek po zakończeniu wizytacji dekanatu Łańcut I rozpoczął wczoraj o godz. 20.00 rekolekcje dla księży. Ponad 30 kapłanów skupia się pod jego kierownictwem w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Ja­ro­sła­wiu. Dwóch przyjechało aż z Białegostoku. Następna seria kapłańska w tym Domu odbędzie się 22-25 listopada br. [Nadesłał: ks. Marek Pieńkowski].

W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu odbyło się dzisiaj za­po­wia­dane wcześniej sympozjum na temat: „Szkoła Nowej Ewangelizacji na­dzieją Kościoła”. Po rozpoczęciu modlitwą, słowo wstępne wygłosił ks. bp Adam Szal. Nastepnie zostały wygłoszone referaty: „Czym jest Szkoła No­wej Ewangelizacji” [s. Samuela Klimas] oraz „Szkoła Nowej Ewan­ge­li­zacji w praktyce” [ks. Tomasz Matyjaszczyk z Gubina]. Potem odbyła się pre­zen­tacja: „Inicjatywy ewangelizacyjne SNE”. Sympozjum było adresowane do ka­teche­tów i alumnów seminarium duchownego.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu